Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan Sağlık Memuru, Hemşire, Ebe, ATT unvanlarında ki sağlık personelinin aldığı maksimum ve minimum maaşları derledik.

Sağlık personellerine ödenen maaşlardaki yoksulluk sınırının yarısına karşılık gelmesi dikkat çekiyor.

EN YÜKSEK MAAŞ

1.Derecenin 4. Kadamesinde emekliliği gelmiş ancak emekli olmamış lisans mezunu Hakkâri Yüksekova ilçesinde çalışan %2’den büyük sendikaya üye, eşi çalışmayan 59 yaşındaki hemşire Sendika parası olan 918,99 lira’da dahil bu ay 19.854,03 TL maaş alacak.

hemsire-maasi-lisans-2023

EN DÜŞÜK MAAŞ

Göreve yeni başlayan ortaöğretim mezunu hemşire, bekar, 22 yaşında, görev yeri İzmir, herhangi bir sendika üyesi olmayan ise Nisan 2023 itibariyle 12.846,73 lira maaş alacak.

hemsire-maasi-lise-2023

Her iki uç noktanın ortalaması ise tüm sağlık personeli için 15-16 bin liraya tekabül etmekte olup yoksulluk sınırı (TÜRK-İŞ verisi) olan 30 bin 700 liranın yarısına denk gelmektedir.

SAĞLIK SİSTEMİNİN TEMEL TAŞLARI..

Sağlık personelleri, sağlık sisteminin temel taşlarından biri olarak görev yapar. Ancak, ne yazık ki ülkemizde sağlık personellerinin maaşları, yaptıkları işin önemine ve sorumluluğuna oranla oldukça düşük seviyelerde kalmaktadır. Bu durum, başta hemşireler olmak üzere sağlık memuru, ebe gibi çalışanların yaşam standartlarını olumsuz etkilemekte, işlerine olan motivasyonlarını azaltmakta ve mesleklerine olan ilgiyi de azaltmaktadır.

YOKSULLUK SINIRININ YARISI ÜCRET

Ülkemizde, sağlık personeli maaşları ortalama olarak Yoksulluk Sınırının yarısı olan 15 bin bandında yer almaktadır. Sağlık personellerinin maaşları, çalıştıkları unvandaki öğrenim durumu, ve bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle ortalama bir yaşam standardını karşılamaktan uzaktır. Bu da personelin ek işler yapmak zorunda kalmalarına neden olmakta, bu da işlerindeki performanslarını ve hasta bakım kalitesini olumsuz etkilemektedir.

SAĞLIK HİZMETİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Sağlık personellerinin aldıkları düşük maaşlar, sadece çalışanları değil, sağlık sektörünü de olumsuz etkilemektedir. Çünkü düşük maaşlar, çalışanalrın diğer sektörlere yönelmelerine neden olmakta ve bu da hemşire açığı gibi sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca, düşük maaşlar nedeniyle sağlık personelinin işlerinde uzun saatler çalışması gerekebilmekte, bu da iş kazaları ve yorgunluk kaynaklı hataların artmasına neden olmaktadır.

SAĞLIK EKİP İŞİ!

Sağlık memuru, ebe yada Hemşire unvanındaki personelin düşük maaşları, uzun süredir çözülemeyen bir sorundur. Ancak, sağlık sektöründeki sorunların çözülmesi için bu konunun da ele alınması ve sağlık personelinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Sağlık Profesyonellerinin alacakları ücretler, yaptıkları işin önemine ve sorumluluğuna uygun olmalı, çalışma koşulları da sağlık sektöründe çalışan diğer personellerin sahip oldukları standartlarla eşit hale getirilmelidir. Böylece, sağlık sektöründe çalışanların sorunlarına çözüm üretilebilir ve daha iyi bir sağlık hizmeti sunumu sağlanabilir.