Her ayın 15’i itibarıyla hesaplara geçirilen taban ek ödemeler bazı illerde personelin banka hesaplarına aktarıldı.

Sağlık Personeli Temel Ek Ödeme Tutarları

  • Uzman Tabip: 23.496,15 TL
  • Hizmetli: 732,50 TL
  • Hemşire: 2.250,98 TL
  • Laborant: 2.252,98 TL
  • Uzman Hemşire: 2.182,25 TL
  • Sağlık Teknikeri: 2.252,98 TL
  • İmam – Hatip: 976,14 TL
  • Diyetisyen: 1.945,22

Uzman Tabip Temel Ek Ödeme

Nisan 2024 dönemine ait mesleğinde 1. yılını dolduran 1900 ek göstergeye sahip bir Uzman Tabip temel ek ödeme olarak 23.496,15 TL ödeme alacak.

Uzman Doktor Temel Ek Ödeme

Meslekte 5. yılını dolduran Uzman Tabip 46.992,25 TL temel ek ödeme alırken, 1900 ek göstergeeye sahip bir Uzman Tabip 23.495,24 TL temel ek ödeme alacak.

Hizmetli Temel Ek Ödeme

Meslekte 29. yılını dolduran hizmetli kadrosundaki bir sağlık çalışanının temel ek ödemesi ise 732,50 TL olarak hesaplandı.

Hemşire Temel Ek Ödeme

3600 ek gösterge verilen, mesleğinde 29 yılını tamamlamış bir hemşirenin temel ek ödeme tutarı ise 2.252,98 TL olarak bordro kayıtlarına geçti.

Sağlık Memuru Temel Ek Ödeme

Yine mesleğinde 30 yılını doldurmuş olan bir sağlık memurunun aldığı temel ek ödeme tutarı ise 1.746,22 TL olarak kayıtlara geçti.

Biolog Temel Ek Ödeme

Biyolog kadrosunda görev yapan 26 yıllık bir personelin temel ek ödeme tutarı 1.945,22 TL olurken 14 yıllık bir çocuk gelişimcisi ise yine 1.945,22 TL temel ek ek ödeme alacak.

Bekçi maaşları 48 Bin TL’ye çıkacak iddiası Bekçi maaşları 48 Bin TL’ye çıkacak iddiası

Diyetisyen Temel Ek Ödeme

Mesleğinde 30 yılını dolduran diyetisyen kadrosundaki bir sağlık personeli ise; temel ek ödeme ödeme olarak 1.945,22 TL alırken, İmam Hatip kadrosunda görev yapan bir sağlık çalışanı ise temel ek ödeme olarak 976,14 TL ücret alacak.

Laborant Temel Ek Ödeme

Laborant, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni kadrosunda görevli bir sağlık personelinin temel ek ödeme tutarı da 2.252,98 TL olarak hesaplandı.

Uzman Hemşire Temel Ek Ödeme

Mesleğinde 20 yılını tamamlayan uzman hemşire kadrosundaki bir personelin temel ek ödemesi de 2.182,25 TL oldu.

VHKİ Temel Ek Ödeme

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan memuriyette 25 yılı tamamlamış bir idari personelin ise temel ek ödeme olarak 978,58 TL aldığı görülürken, sağlık teknisyeni kadrosundaki 25 yıllık bir sağlık personeli de 2.252,98 TL temel ek ödeme alacağı öğrenildi.

UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLANAMIYOR

Sağlık Bakanlığı temel ve taban ödemelerle ilgili uygulamada birliği bir türlü sağlayamıyor.

Türkiye geneli 81 ilden sadece 7-8 ilde taban ek ödemelerin hesaplara geçtiği görülürken, başıboşlukta gözönüne serildi.