Nöbet yada İcap nöbeti tutan sağlık personeline, unvanlarına göre tanımlanmış katsayılara göre ücret ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemeden gelir vergisi kesilmemekte sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. 

Memur maaş katsayısının 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olarak değişmesi nedeniyle, 2023 yılının ilk yarısında tutulan/tutulacak olan nöbet ve icap nöbeti karşılığında alınabilecek ücretin miktarı da değişmiş oldu.

KİM NE KADAR NÖBET ÜCRETİ ALIYOR?

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında nöbet (normal, acil veya branş nöbeti) tutan personele (memur ve sözleşmeli personel), tuttukları nöbet karşılığında “Nöbet Ücreti” ödenebiliyor. Ayrıca, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar da nöbet karşılığı ücret alabiliyor.

Personelin tuttuğu nöbet süresinin izinle karşılanmayan her 1 saati için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiş olan gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle bulunan tutarda nöbet ücret ödeniyor.

 # Nöbet ücreti ödenebilmesi için personelin kesintisiz en az 6 saat nöbet tutması gerekmekte olup, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda en çok 60 saat için ve diğer yerlerde ise ayda en çok 130 saat için nöbet ücreti ödenebiliyor.

 # Öte yandan yoğun bakım, acil servis, diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerindeki nöbetler karşılığında ücret %50 artırımlı ödeniyor.

Personelin, unvan ve çalıştığı yere göre, bir ayda en çok ne kadar nöbet ücreti alabileceği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

saglik-personeli-nobet-ucretleri

UNVAN Nöbet Ücretinin aylık en çok net miktarı*
 (2023  Yılı Temmuz -Aralık Arasında)
Yoğun bakım, acil servis diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinde Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde Diğer Birimlerde
-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 14.798,35 TL 4.553,34 TL 9.865,57 TL
-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 13.318,52 TL 4.098,01 TL 8.879,01 TL
-Diş tabibi ve eczacılar 11.838,68 TL 3.642,67 TL 7.892,46 TL
-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli 8.879,01 TL 2.732,00 TL 5.919,34 TL
-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 7.399,18 TL 2.276,67 TL 4.932,78 TL
-Diğer personel 5.426,06 TL 1.669,56 TL 3.617,38 TL

*Nöbetin dini bayram günlerinde tutulması durumuna, nöbet ücreti %20 artırımlı ödeniyor.

 # Sözleşmeli Sağlık Personeli 2023 Ocak (3+1) Nöbet Ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 # Kadrolu Sağlık Personeli 2023 Ocak Nöbet Ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

KİM NE KADAR İCAP ÜCRETİ ALIYOR?

İcap ettiğinde çağrılmaları halinde göreve gelecek şekilde sağlık kurumu dışında beklemek suretiyle haftalık çalışma süreleri dışında nöbet (icap nöbeti) tutan personele (memur ve sözleşmeli personel), tuttukları bu nöbet karşılığında “İcap Nöbeti Ücreti” ödenebiliyor.

Tüm Afrika Ülkelerinin Enflasyonu Türkiye’deki Enflasyondan Daha Düşük Tüm Afrika Ülkelerinin Enflasyonu Türkiye’deki Enflasyondan Daha Düşük

Tutulan icap nöbeti süresinin izinle karşılanmayan her 1 saati için, ilgili personelin nöbet saati (artırımlı olmayan)  ücretinin %40'ı kadar ödeme yapılıyor.

İcap nöbeti ücreti ödenebilmesi için personelin kesintisiz en az 12 saat icap nöbeti tutması gerekmekte ve bir personele bir ayda en çok 120 saat için icap nöbeti ücreti ödenebilmektedir.

Personelin, unvanları itibariyle bir ayda en çok ne kadar icap nöbeti ücreti alabileceği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2023-yili-icap-nobet-ucretleri

UNVAN İcap Nöbeti Ücretinin aylık en çok net miktarı
 (2023  Yılı Temmuz - Aralık Arasında)
-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 3.642,67 TL
-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 3.278,40 TL
-Diş tabibi ve eczacılar 2.914,14 TL
-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli 2.185,60 TL
-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 1.821,34 TL
-Diğer personel 1.335,65 TL