Diyarbakır’da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yapılan tıbbi görüntüleme hizmeti ihalesinde yaşanan sorunlar hakkında Diyarbakır Sağlık Müdürlüğünden açıklama geldi.

İhale kapsamında ödemelerin yapılmasına rağmen ne tıbbi cihazların ne de personelin hastaneye getirilmediği iddiaları gündeme oturdu.

Yaşanan gelişmelerin haber sitemizden duyurulmasının ardından Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen açıklama aşağıda sunulmuştur:

Haziran’da En Ucuz Araçlar Hangileri? Hangi Marka, Hangi Model? Haziran’da En Ucuz Araçlar Hangileri? Hangi Marka, Hangi Model?

DÜZELTME VE YANIT METNİDİR.

İnternet haber sitenizde 31/05/2024 tarihinde yayınlanan “Sağlık Müdürlüğü Hizmet İhalesinde Skandal: Müdüre Ceza Verildi İddiası” başlıklı haberde il sağlık müdürüne puan kesme cezası verildiği, ayrıca kamu zararının da sorumlulara rücu edildiği iddia edilmiş ise de bu iddia gerçek dışıdır.

Evvela bahsi geçen ihale, Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmemiş olup mer’i kamu ihale mevzuatı kapsamında il sağlık müdürlüğümüzün ihalenin hiçbir aşamasında dahli bulunmadığından iddianın aksine, disiplin hukuku cihetiyle il sağlık müdürüne ihtar cezası verilmesi veya kamu zararına sebebiyet verilmiş olması iddiası kati surette gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü