1. dereceye ulaşan personeller için uygulanan 3600 ek gösterge, emeklilik maaşlarında herhangi bir farklılık ortaya çıkmasına neden olmuyor. Ancak, emeklilikte aylık ve ikramiye açısından fark oluşabilmesi için atanma veya sınavla yükselme yapılan görevin ek göstergesinin yüksek olması gerekiyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı'na dahil olan personel arasında tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi meslek grupları yer alıyor. Ayrıca, sağlık hizmetlerinde mesleki eğitim alarak yetişen fizyoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetisyen, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ve diğer sağlık personeli de bu sınıfa dahil ediliyor.

Özellikle, fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyenleri gibi alanlarda görev yapan sağlık personeli, emeklilik hakları açısından ek gösterge konusunu dikkate almalıdır. Bu detaylar, sağlık personelinin emeklilik sürecinde ne tür avantajlar elde edeceğini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır.

seklindedir1

Şeklindedir.

Buna göre;  yüksekokul mezunu sağlık memuru kadrosunda bulunan personele uygulanacak ek gösterge rakamı 1. Derece için 3600 ek gösterge olmaktadır.

Yüksek okul mezunu Tıbbi Sekreter veya Sağlık Teknikeri kadrosunda bulunan personele uygulanacak ek gösterge rakamı da yine aynı olup, 1. Derece için 3600 ek gösterge olmaktadır.

Dolayısıyla, ister sağlık memuru, ister tıbbi sekreter veya sağlık teknikeri kadrosunda görevli olsun, her durumda emeklilikte uygulanacak olan ek gösterge rakamı 1. Dereceye gelmiş olanlar için 3600 ek gösterge olmakta ve hiçbir farklılık ortaya çıkmamaktadır.

Akşam 8 İle Gece 2 Arasında Çalışan Memura Harcırah Ödenir Mi? Akşam 8 İle Gece 2 Arasında Çalışan Memura Harcırah Ödenir Mi?

Öte yandan, görev aylıkları açısından bir farklılık olamayacağını (ek ödeme, özel hizmet tazminatı vb. gibi) değerlendirmekle birlikte, bahse konu Kurumlar tarafından detaylı öğrenilmelidir.

Ek olarak; söz konusu değerlendirme 5434 e tabi memurlar kapsamında yapılmış olup; 5434 e tabi memurlar için emeklilikte ek gösterge rakamının önemi yüksektir (5510 a tabi memurlar için de ek gösterge rakamının yüksek olması emekli ikramiyesi açısından önemlidir). 5434 kapsamında unvan değişikliklerinde değişen unvandan emeklilikte yararlanmak için en az 6 ay fiili olarak çalışma şartı da mevcuttur.

Netice olarak; emeklilik açısından herhangi bir değişiklik olmayacaktır. İlaveten, görev işleyişi ve görev aylığı açısından bir değişiklik olup olmayacağı konusunun ise kurumdan öğrenilmesi gerekmektedir.

Editör: Serap