Taşkın, özellikle 7. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte çalışanların gelecek umutlarının yok olduğuna dikkat çekti. Memur ve memur emeklilerinin açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkûm edilerek insanca yaşama haklarının ellerinden alındığını ifade etti.

Çalışanların Mali ve Sosyal Hakları Genişletilmeli

Çalışanların haklarının genişletilmesi konusunda önemli adımlar atılması gerektiğini savunan Taşkın, sosyal ve ekonomik anlamda daha refah içinde yaşamalarının sağlanması için şu önerilere dikkat çekti:

  • Yoksulluk sınırının üstünde emekliliğe yansıtılacak tek kalem maaş,
  • 8077 TL seyyanen zammın kök maaşa yansıtılması,
  • Enflasyon farklarının her ay maaşla birlikte verilmesi,

Vergi diliminin yükseltilmesi ve vergi oranının %15’te sabitlenerek çalışanların vergi yükü altında ezilmelerinin önlenmesi.

Taşkın, 2023 yılında sendikal mücadelenin daha iyi anlaşıldığının altını çizerek, "Bu ekonomik konuların hayata geçirilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor" dedi.

Taşkın, şunları söyledi:

Demokrasimiz ve Sendikal Mücadelemiz Zarar Gördü “Sağlık çalışanlarının 2023 yılında ciddi bir kazanımı olmadı. Maalesef ekonomik, sosyal ve mesleki sorunların çözümünde çok yavaş davranılıyor. Hak mücadelesi veren bizim gibi sendikaların önünü kesmek için maalesef hukuki engeller çıkarılıyor. Önce %1, daha sonra da %2 ile sendikaların önüne ket vuruldu. Demokrasimiz ve sendikal mücadele ciddi zarar gördü. Biz, sağlık çalışanlarına diyoruz ki; sizin hakkınızı koruyamayan sizin refah seviyenizin yükseltilmesi için mücadele edemeyen sarı sendikalardan uzak durun! Onlara destek verirseniz bugün olduğu gibi gelecekte de ekonomik olarak daima sıkıntı içinde olacaksınız.

Sağlık Çalışanları İtibarsızlaştırıldı En alt kadrodan en üst kadroya kadar tüm sağlık çalışanları bir bütündür. İş hayatında ki rolleri farklı olabilir, ancak görevleri insana hizmettir. Bu kutsal hizmeti veren sağlık çalışanları ne yazık ki itibarsızlaştırıldı. Şiddet, mobing, idari baskı gibi yaptırımlarla çalışanlar korkutuldu, yıldırıldı ve haklarını arayamayacak hale getirildi. Sayın Bakan’ın Açıklamalarına İhtiyatlı Yaklaşıyoruz

Genel Başkan Doğan: Sabit Ek Ödemeler İçin Çalışmalarımız Devam Ediyor! Genel Başkan Doğan: Sabit Ek Ödemeler İçin Çalışmalarımız Devam Ediyor!

Sayın Sağlık Bakanı, sağlık teşkilatlarının ve çalışanların sorunları çözülmüş gibi tweetler atıyor, iyi niyetli yapıldığından kuşkumuz olmayan açıklamalarının ise çalışanların karınlarını doyurmadığını ve sorunların çözümüne yardımcı olmadığını ifade etmek zorundayız. Sayın Bakan, eksikleri de biliyor, yapılması gerekenleri de. Örneğin 16 aralık’ta Sağlık Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde Meclis’te yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin sonuçlandırılması için destek beklediğini açıkladı. Buradaki konuşmasında 6 madde üzerinde durdu; bizde bu maddelerin çözülmesi için bir önce Meclis’e getirilmesini istiyoruz ve bunu önemsiyoruz. Ancak 6 maddedeki sorunların çözümüyle mesleki, sosyal ve ekonomik sorunlar çözülmüş olmayacaktır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının ekonomik olarak rahatlayabilmeleri açısından ne yapılması gerektiğini yukarıda ifade ettim. Genel anlamıyla tüm sorunların çözümünü bekliyoruz. Seçim Öncesi Verilen Vaatlerin hayata Geçirilmesini İstiyoruz

Kamu çalışanlarının sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik seçim öncesi verilen vaatlerin yerine getirilmesini istiyoruz: Hatırlanacağı gibi seçim öncesinde yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılacağı, 3.600 ek göstergeden tüm memurların yararlandırılacağı, büyükşehir tazminatı ve kira yardımı yapılacağı sözü verilmişti. Büyükşehirlerde çalışan sağlıkçılar geçinemiyor, aldıkları maaşla iyi bir dairede oturabilmeleri mümkün değil. Bu nedenle Anadolu’ya tayin istiyorlar. Bu nedenlerle YHS’nin kaldırılması, 3.600 ek gösterge gibi konuların dışında, Büyükşehir tazminatı ve kira yardımı gibi sosyal yardımlar bu anlamda öne çıkıyor.

Sağlık Çalışanlarının Hayalleri Yok Oldu

Sağlık çalışanlarının ne yazık ki hayalleri yok oldu. Gelecekten umutsuz ve karamsarlar. Tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Maalesef 2024 yılından da beklentileri kalmadı. Önümüzdeki sene ekonominin düzeleceğine ve çalışanların mesleki, ekonomik ve sosyal olarak daha refah içinde, Anayasa’nın gereği olarak insanca yaşayabilecekleri bir ortama kavuşabilmeleri mümkün görünmüyor. Yorulmuş, yıpranmış ve tükenmiş bir sağlık ordusunu bu cendereden kurtarmak için Ocak ayı itibariyle en az 100 bin sağlık mezununun istihdamı sağlanmalıdır. Halen farklı illerde çalışmak suretiyle evinden, çocuklarından, anasından babasından ayrı yaşamak zorunda kalan sağlıkçıların aile birliğinin sağlanması zorunludur. Bunun için yönetmelikte yeni bir düzenleme yapılarak aile birliği sağlanmalıdır. Yeni Yıl Demek Heyecan Ve Umut Demektir Yeni yıl heyecanıyla, ülkemizin ekonomik olarak daha rahat bir yıla kavuşmasını, milletimizin ve özellikle sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve mesleki tüm sorunların çözülerek, umutlarının yeşerdiği, beklentilerinin karşılandığı, aileleriyle bir araya gelerek mutlu, huzurlu, refah içinde ferah bir yaşama kavuşmalarını temenni ediyorum.”

Editör: Serap