Devlet memurları, mevcut pozisyonlarından farklı bir unvana atanabilmek için sınava girmek zorunda kalıyor. Sağlık çalışanları, zaten maaşlarını, kadro derecelerini ve özlük haklarını son bitirdikleri okula göre alırken, bürokrasinin hantal yapısı nedeniyle zor durumda kalıyor.

Sağlık Çalışanlarının Atama Süreci

Sağlık çalışanları, mesleğe ilk girişlerinde alan bilgisi sınavına tabi tutulmadan genel KPSS ile atanıyorlar.

Ancak, bir kadrolu hemşire, daha sonra okuduğu laboratuvar teknikerliği için meslek bilgisi sınavına girmek zorunda kalıyor ve sınırlı kontenjanla unvan değiştirmeye çalışıyor. Dolu kadro, boş kadro, hizmet gerekliliği, eleman sayısındaki dengesizlik ve maliye vizesi gibi bahanelerle açılan sınırlı kontenjanlar, unvan değişikliğinin hemen ardından 27 bin sağlık personelinin alınmasıyla geçersiz kılınıyor.

Unvan Değişikliği Sınavının Sorunları ve Çözüm Önerileri

Unvan değişikliği için açılan sınırlı kadroların artırılması şarttır. Aslında, unvan değişikliği sınavının tamamen kaldırılması ve intibak yapan herkese unvan değişim hakkı verilmesi gerekiyor.

Devlete mali açıdan hiçbir yükü olmayan bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip deneyimli idareciler mevcut. Ancak, sistemin çalışmasına izin verecek bir irade eksikliği söz konusu.

Eski Sağlık Müdürü Prof. Dr. Karahan’dan İddialara Tokat Gibi Yanıt! Eski Sağlık Müdürü Prof. Dr. Karahan’dan İddialara Tokat Gibi Yanıt!

Bürokrasinin Hantal Yapısı ve Çözüm Yolları

Sağlık çalışanlarının kariyer gelişimini desteklemek ve bu tür bürokratik engelleri ortadan kaldırmak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracaktır.

Mevcut sistem, çalışanların verimliliğini düşürmekte ve hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, unvan değişikliği sınavının kaldırılması ve tüm sağlık çalışanlarına adil bir şekilde unvan değişim hakkı tanınması, sektörün genel verimliliğini artıracaktır.

Sağlık alanında uygulanan unvan değişikliği sınavı gibi gereksiz bürokratik engellerin ortadan kaldırılması, çalışanların motivasyonunu ve hizmet kalitesini artıracaktır. Bu doğrultuda atılacak adımlar, sağlık sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasına katkıda bulunacaktır.