2.024 ve 2.025 yıllarını kapsayacak toplu sözleşmede mutabık kalınan konular arasında sağlık personeli için diğer memurlara nazaran farklı yapılan iyileştirmeler de belli oldu.

Sağlık çalışanlarını kapsayan iyileşir girmeler incelendiğinde zamsız olarak mevcut tutarlara göre yapılan hesaplamada;maaşla birlikte ödenen sabit ek ödeme mi 485 TL tutarında arttı.

Mevcut nöbet parası ise ocak ayında yapılacak zammın haricinde saatlik 5 tl tutarında arttı.

Tabana ek ödeme tutar iyisi 200 TL artacak.

Burada yer alan kalemlere ocak 2.024 döneminde memur maaşlarına yapılacak zam oranının uygulanarak güncel rakamların ortaya çıkacağı unutulmamalıdır.

Öte yandan ocak 2.020 dörtte döneminden itibaren toplu sözleşme ikramiyesi 3 ayda bir değil her ay ödenecek. Şu an tutarda herhangi bir ekstra artış yapılmamış sadece 3 ayda bir ödenen sendika parası üçe bölünmek suretiyle aylık olarak ödenmesi karara bağlandığı.

Toplu sözleşme protokolünün 31 maddesinde yer alan tabiplere ve diğer sağlık personellerine ek ödeme başlıklı maddesi hekimler için halihazırda 12 puan artırımlı olarak ödenmekte idi. Bu madde sabit ek ödeme ilgilendiren bir düzenleme olarak dikkat çekti. Yeni yapılan toplu sözleşmeyle beraber hekim haricindeki personelin de ek ödeme oranı 10 puan olarak artırılmış oldu. Bu 10 puanlık artışın bugünkü değeri ise 485 tl olarak hesaplanmıştır.

Öte yandan nöbet ücreti kaç sayılarına onar puan eklendi görülürken lisans, ön lisans mezunu sağlık personeli için normal birimlerde uygulanan saatlik ücreti 5 t lik bir zam yapıldı görülmektedir. Ocak 2.024 döneminde yapılacak memur maaş zam mı sonrasında 5 t lik artış tutarı yeniden hesaplanacak.

Ayrıca taban ek ödemeleri beşer puan ilave edilerek sıfır 32 sıfır 37 oranına çıkarılması yedinci dönem toplu sözleşme protokolünü eklendi. %15 lik vergi diliminde yapılan hesaplamaya göre günümüzde bu oranın artışını tutarı 200 tl ye karşılık gelmektedir. Nöbet ücretlerinde yapılacak artış tutarında olduğu gibi ocak 2.024 memur maaş zam artışı da bu ödeme kalemini yeniden yansıtılacak.

Memur maaş zam oranı ile ilgili mutabakat sağlanamaması nedeniyle maaş zammı oranı Hakem Kurulu tarafından belirlenecek. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede hakem kurulunun vereceği karar ne olursa olsun enflasyon farkı da dahil olmak üzere ocak 2.024 döneminde memur maaşlarında en az %40 ile %45 arasında bir iyileştirmenin yapılacağı ne çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat işıkhan duyurdu.

Ayrıca yapılan toplu sözleşme ile uygulanacak iyileştirmeler 1 ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı unutulmamalıdır.

Öte yandan 10 puanlık ek ödeme oran artışı eczacı kadrosunda görev yapan sağlık personellerini kapsamamaktadır.