Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçilerin Eş Durumu Yer Değişikliği Başlıyor Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçilerin Eş Durumu Yer Değişikliği Başlıyor

Gelirlerin giderleri karşılamadığı açıkça görülen mali tabloları inceleyen uzmanlar, Sağlık Bakanlığı bürokratlarının mali yönetim konusunda yetersiz kaldıkları görüşünde birleştiler.

Bütçe sürekli ekside 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan geçmiş ayların gelir gider tablosunu da inceleyen uzmanlar, Bakanlık bürokrasisinin bakanlık bütçesini eksiye düşürdüğünü ortaya koydular. 

Halk sağlığından tasarruf ediliyor

Sağlık Bakanlığı mali bütçesinin diğer bakanlıklardan düşük olması ve SUT fiyatlarının düzenli olarak enflasyon oranında artırılmaması sonrası, mevcut uygulamalarla halkın sağlığından tasarruf edildiği ileri sürüldü. 

Sosyal güvenlik kurumu tarafından belirlenen SUT fiyatlarının enflasyon oranında düzenli olarak artırılmadığı müddetçe Sağlık Bakanlığı Bütçesinin eksi vermeye devam edeceğini belirten uzmanlar, gelirlerin giderleri karşılamayacağı bir sistemin sürdürülemez olduğunu söylediler.

İdarecilerden rücu edilsin

Özellikle Sağlık Bakanlığı aleyhine açılan hukuk davalarında, Bakanlığın davaları sürekli kaybetmemesi sonrası ciddi anlamda dava giderleri de bakanlık bütçesine yük getirdiği biliniyor. Özellikle idareci hatalarına bağlı kaybedilen davaların masrafının Bakanlık bütçesinden değil de bu duruma sebep olan idarecilerden rücu edilmesi talep ediliyor.

Boş boş oturanları gönderin çıkışı 

Diğer taraftan hastanelerde sadece koltuk dolduran sözleşmeli idarecilere ödenen ücretlerden de tasarruf edilmesi için fazla olan idareci sayılarının iptal edilmesi de Bakanlığa yapılan tavsiyeler arasında dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na seslenen uzmanlar, Bakanlığın acilen durum değerlendirmesi yaparak sağlık alanında yatırımları kendi bütçesinden yapacak düzeye gelecek vizyon çalışmasını başlatmasını istiyorlar.

Hastaneler neden kar edemiyor?

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerde gerçekleştirilen muayene ve tedavi işlemlerinin ücretleri, "Sağlıkta Uygulama Tebliği" tarafından belirleniyor. Ancak SGK'nın kurumlara ödeme yaparken komik rakamlar üzerinden hareket etmesi, hastanelerin gelirlerinin azalmasına neden oluyor. Bu durum, sağlık profesyonellerinin gelirlerinin büyük kısmını oluşturan ek ödemelerin azalmasına ve Sağlık Bakanlığı'nın giderlerini karşılayamamasıyla sonuçlanarak gelir tablosunun eksiye düşmesine yol açıyor.

Örnekli anlatım

Örneğin, hastanelerde yapılan mide yıkama işlemi için belirlenen ücret 73,66 TL iken, Sağlık Bakanının özel hastanelerinde bu rakamın kat kat üzerinde olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra, araba yıkama ücretlerinin 250 TL'den başladığı bir dönemde, hastaların sağlığı ve çalışanların gelirleri üzerinden tasarruf yaparak yatırım yapma imkanının kısıtlanması dikkat çekiyor.