Sağlık Bakanlığı'nın yeni duyurusuna göre, organize gruplar tarafından faaliyet gösteren bu kişiler, hekimlere yakın durmaya çalışarak kendilerini "eczacı" veya "hasta yakını" gibi tanıttıktan sonra hekimlerin iş yoğunluğunu ve güvenini suiistimal ederek sahte yeşil reçeteli ilaçlar yazdırmışlar. Sahte reçete olayları özellikle acil servislerde veya hafta sonlarında artış gösteriyor.

Hekimlerin, Reçetem sistemi sayesinde ilaç kullanım raporlarını da gördükleri için hastaların gerçekten hasta olup olmadığına dair değerlendirme yaparken daha dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, organize grupların sahte kimliklerle hekimlere yaklaşarak sahte yeşil reçete olaylarının arttığını belirterek hekimleri ve sağlık çalışanlarını uyardı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, bu organize grup üyelerinin hekimlerin iş yoğunluğunu ve güvenini kullanarak e-İmza cihazlarına ve şifrelere erişim sağladığı, ardından Reçetem sistemi üzerinde ilaç kullanım raporlarına dayanarak sahte reçeteler düzenlediği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bu tür sahte reçete olaylarına karşı dikkatli olmalarını ve güvenlik tedbirlerini artırmalarını istedi. Reçete ve sağlık raporlarının hekimin imzasını taşıyan resmi belgeler olduğu ve hekime hukuki sorumluluk getiren önemli dokümanlar olduğu vurgulandı. Duyuruda ayrıca, hastaların muayene öncesinde kimlik belgelerini sağlamaları ve acil durumlarda da kimlik doğrulamasının en hızlı şekilde yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı, son dönemde artan sahte kimlikle sağlık hizmeti verme olaylarına karşı bir duyuru yayımladı. Duyuruda, sağlık hizmeti sunucularının bu tür olaylar nedeniyle zarar görmemek için aldıkları tedbirlerden bahsedildi. Sağlık hizmeti sunucularının uğradıkları zararı geri aldığına dikkat çekildi.

Duyuruda, özellikle engelli, yaşlı veya hareket kabiliyetinde sıkıntı yaşayan hastaların işlemlerinde kayıt personelinin hastanın yanına giderek kimlik tespiti yapması gerektiği vurgulandı. Aynı zamanda hastaların kendini firma temsilcisi, eczacı veya hasta yakını olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, hekimlerin e-İmza cihazları ve şifrelerinin güvenliğini sağlamaları gerektiği belirtildi.

Hekimlerin hastayı görmeden reçete veya rapor düzenlemelerinin usule aykırı olduğuna dikkat çekilen duyuruda, reçetelerin ve raporların bizzat muayene sonucu ve hekimin değerlendirmesi üzerine düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Kişinin kimlik doğrulamasının sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında yapılması gerektiği ifade edildi. Bu doğrulama işleminin resmi belgeler veya biyometrik doğrulama sistemleri aracılığıyla yapılması gerektiği belirtildi.

Duyuruda, hastanelerde medikal, eczane veya firma reklamı içeren broşür veya reçetelere yer verilmemesi, ilaç firmalarının hastaları yönlendirecek şekilde faaliyet göstermemesi gerektiği ifade edildi. Evde sağlık hizmetleri kapsamında ise sağlık raporları ve reçetelerin hekim talebi ve uzaktan sağlık hizmeti talebi doğrultusunda düzenlenebileceği ve gerektiğinde evde ziyaret yapılabileceği belirtildi.

 Adli ve idari yaptırımlar uygulanabilir

Duyuruda, sağlık hizmeti sunucularına başvuran kişilerin kimlik tespitinin yapılmamasının kamu zararına neden olabileceği belirtildi. Özellikle başkasının adına gelen bir kişinin tespit edilmemesi durumunda sağlanan hizmetin ve düzenlenen reçetelerin kamu zararına yol açabileceğine dikkat çekildi. Bu nedenle gerekli kimlik tespitlerinin yapılmaması durumunda sorumlulara adli veya idari yaptırımların uygulanabileceği ifade edildi.

Duyuruda, sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve personelin bu konuda gereken tedbirleri alması ve yazılı şekilde bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu sayede sağlık hizmeti sunumunda yaşanan yanlışlıkların ve sahtecilik girişimlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların güvenli ve etkin sağlık hizmeti alabilmesi için her türlü önlemi aldığını ve bu konudaki duyarlılığını sürdüreceğini belirterek, sağlık hizmeti sunumunda güvenliğin ve etik değerlerin en üst düzeyde sağlanması gerektiğini ifade etti.