Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Konuları ve Soru Sayıları

Sağlık Bakanlığı uzun zamandır beklenen 2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için duyuruyu nihayet yayınladı. Başvuruları 03 - 14 Şubat 2020 tarihleri arasında alacak olan Bakanlık, son başvuru tarihi olarak 14 Şubat 2020 saat 18.00‘i gösterdi.

Sağlık Bakanlığı 31.01.2020, 16:40 03.02.2020, 18:06 Güler Sağlam
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Konuları ve Soru Sayıları

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Konuları ve Soru Sayıları

Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği Başvurular Başladı Ancak Alan Belirsizliği Adayları İsyan Ettirdi! haberimiz için tıklayınız.

SAĞLIK BAKANLIĞI

2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

ŞEF UNVANI SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI
SIRA NO KONULAR SORU SAYISI
1 Türkçe Dil Bilgisi 2
2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4
3 Genel Kültür 2
4 T.C. Anayasası (Birinci Kısım; İkinci Kısım; Üçüncü Kısım: 1. Bölüm ve 2. Bölüm) 4
5 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
(Kısım 1; Kısım 2; Kısım 3; Kısım 4; Kısım 5; Kısım 6)
4
6 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 2
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 2
8 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu saglikpersonelihaber.net 2
9 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 2
10 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2
11 Taşınır Mal Yönetmeliği 1
12 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4
13 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik saglikpersonelihaber.net 1
14 Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 2
15 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 2
16 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği 1
17 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2
18 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Altıncı Kısım: "Sağlık Bakanlığı" başlıklı Onikinci Bölüm) 4
19 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 2
20 Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 2
21 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge 2
22 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge 1
TOPLAM SORU SAYISI 50
SAĞLIK BAKANLIĞI

2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ UNVANI SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI
SIRA NO KONULAR SORU SAYISI
1 Türkçe Dil Bilgisi 2
2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4
3 Genel Kültür 2
4 T.C. Anayasası (Birinci Kısım; İkinci Kısım; Üçüncü Kısım: 1. Bölüm ve 2. Bölüm) 4
5 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
(Kısım 1; Kısım 2; Kısım 3; Kısım 4; Kısım 5; Kısım 6)
4
6 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 3
9 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2
10 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4
11 Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 3
12 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 2
13 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği 3
14 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Altıncı Kısım: "Sağlık Bakanlığı" başlıklı Onikinci Bölüm) 4
15 Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 3
16 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge 2
17 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge 2
TOPLAM SORU SAYISI 50
SAĞLIK BAKANLIĞI

2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MEMUR UNVANI SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI
SIRA NO KONULAR SORU SAYISI
1 Türkçe Dil Bilgisi 2
2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4
3 Genel Kültür saglikpersonelihaber.net 2
4 T.C. Anayasası (Birinci Kısım; İkinci Kısım; Üçüncü Kısım: 1. Bölüm ve 2. Bölüm) 4
5 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
(Kısım 1; Kısım 2; Kısım 3; Kısım 4; Kısım 5; Kısım 6)
4
6 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 3
9 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2
10 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4
11 Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 3
12 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 2
13 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği 3
14 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Altıncı Kısım: "Sağlık Bakanlığı" başlıklı Onikinci Bölüm) 4
15 Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği saglikpersonelihaber.net 3
16 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge 2
17 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge 2
TOPLAM SORU SAYISI 50
SAĞLIK  BAKANLIĞI

2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

ŞOFÖR UNVANI SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI
SIRA NO KONULAR SORU SAYISI
1 Türkçe Dil Bilgisi 2
2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
3 Genel Kültür 2
4 T.C. Anayasası (Birinci Kısım; İkinci Kısım; Üçüncü Kısım: 1. Bölüm ve 2. Bölüm) 4
5 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
(Kısım 1; Kısım 2; Kısım 3; Kısım 4; Kısım 5; Kısım 6)
5
6 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge 3
7 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Altıncı Kısım: "Sağlık Bakanlığı" başlıklı Onikinci Bölüm) 5
8 Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik 10
9 Karayolları Trafik Yönetmeliği

TIKLAYIN

- Birinci Kısım: İkinci Bölüm;
- İkinci Kısım: Dördüncü Bölüm (Sağlık Bakanlığı'nın Görev ve Yetkileri);
- Dördüncü Kısım: Altıncı Bölüm;
- Beşinci Kısım: Birinci Bölüm, İkinci Bölüm;
- Altıncı Kısım: Birinci Bölüm, İkinci Bölüm, Üçüncü Bölüm, Dördüncü Bölüm, Beşinci Bölüm, Altıncı Bölüm, Onuncu Bölüm;
- Yedinci Kısım
11
10 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik 6
TOPLAM SORU SAYISI 50

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (1)
4/c den 4/b ye geçirilen personel 12 ay önce
4/C DEN 4/B YE AKTIRILAN PERSONEL ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYAN PERSONELİN BRÜT VE UNVANI DEĞİŞMEDİĞİNİ, İNTİBAKI YAPILMADIĞI ALDIĞIMIZ EĞİTİM YOK SAYILDIĞI VE EŞİT İŞE EŞİT HAKLARINA RİAYET EDİLMEDİĞİNİ VE BU KONUDA ÇOK MAĞDUR EDİLDİĞİMİZİ BEYAN ETMEK İSTİYORUZ. SAĞLIK BAKANIMIZA DUYRULUR...NOT SAĞLIK BAKANLIĞI AÇTIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİREMEDİĞİ İÇİN BU BİZLERİ DAHADA KAHRETMEKTEDİR.ÇÜNKÜ BİZDE SAĞLIK ÇALIŞANIYIZ SAĞLIK SENE ÜYEYİZ EŞİT İŞE EŞİT ADALET İSTİYORUZ.TEŞEKKÜRLER.
-4
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?