Sağlık Bakanlığı Esnek Çalışma Genelgesi Yayınladı!

Sağlık Tesislerin rolü ve yoğunluğuna atıfta bulunan genelge uyarınca Bakan Fahrettin Koca imzalı yayınlanan yazıyla Bakanlık esnek çalışma usul ve yöntemlerini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 27.08.2020, 10:38 27.08.2020, 12:07 Güler Sağlam
Sağlık Bakanlığı Esnek Çalışma Genelgesi Yayınladı!

Konu: COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

Bakanlık Genelgesi Ne Diyor? İdari İzin, Esnek Mesai, Kronik Hastalıklar Tam Açıklamalı Yazı! için tıklayınız.

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının yetkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmaama ve kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla; Cumhurbaşkanlığımızca COVID-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler konulu 2020/11 sayılı Genelge, 26 Ağustos 2020 tarihli ve 31225 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Mezkûr Genelgede; COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hususu belirtilmiştir. Bu sebeple; Bakanlığımız Merkez Ve Taşra Teşkilatında, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın personele yönelik olarak salgınla mücadeleye ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak sayıda personel bulundurulması şartıyla, sağlık hizmetinin kesintisiz ve acil bir hizmet olması ve bu hizmetin bahse konu salgınla olan mi ekteki önemi göz önünde bulundurularak esnek çalışma yöntemi uygulanabilecektir

Bu kapsamda;

  1. Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, Bakanlığımız Merkez Ve Taşra Teşkilatında çalışan personele yönelik olarak uygulanacak esnek çalışma yöntemi ile ilgili usul ve esaslar;
  • Bakanlığımız Merkez Teşkilatında birim amirlerince,
  • Bakanlığımız ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince
  • İllerde İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdürleri ile istişare etmek sureti ile İlçe Sağlık Müdürü, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve Sağlık Tesislerinde ise Başhekimliklerce belirlenebilecektir.
  1. Esnek çalışma yönteminin belirlenmesi ve uygulanması ihtiyarî olup bu yönteme geçişe sağlık tesislerinin rolü, yoğunluğu vb. hususlar göz önünde bulundurularak yukarıda yetkilendirilen amirlerce karar verilecektir.
  2. Mezkur Genelge kapsamında dönüşümlü çalışanlar ile göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak tır nokta esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu süreli istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacaklardır.
  3. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit derecede sorumludurlar
  4. İdari izinliler, uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar amirlerini izni dışında görev mahallelerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadırlar
  5. 02 06 2020 tarihli 1483 sayılı bakanlık makamının imzası ile yürürlüğe konulan genel yazımız 4. Maddesi hariç aynen uygulanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Dr. Fahrettin Koca
Bakan

Bakanlık Genelgesi Ne Diyor? İdari İzin, Esnek Mesai, Kronik Hastalıklar Tam Açıklamalı Yazı! için tıklayınız.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (4)
Braveheart 12 ay önce
Dağ fare doğurdu gene. Açıklayıcı bir cümle yok. Her başhekim kafasına göre…. Pandemi süresince idareciler korkularından odalarından kafalarını çıkarıp hastanenin içini dolaşmadılar ki ortamı bilsinler….
Kırşehir li Hemşireler 12 ay önce
.
Yine muamma 12 ay önce
Kronik raporlulara be diyo? Anlayan anlatsın.
KAYMAKAM DRAMI 12 ay önce
BİR İLÇEDEKİ KAYMAKAM SAPLIKÇILAR 24 SAAT ÇALIŞACAK ESNEK ÇALIŞMAYACAKLAR DEMİŞ PANDEMİNİN BAŞINDAN BERİ 16-17 ARASINDA ESNEK ÇALIŞAN KAYMAKAM BEY. BU YAZIYA GÖRE KARIŞMA YETKİSİ BİLE YOKKEN HEM DE
35
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?