Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 2022 Sağlık İstatistikleri Yıllığı, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinin gerisinde olduğunu gösterdi.

Yıllık rapora göre, 2021'de Türkiye'de 276 olan ultrason cihazı sayısı, 2022'de 6,255'e düştü. Ancak, 21 cihazın nereye gönderildiği raporda belirtilmedi. Cihaz sayıları dünya genelindeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye'nin cihaz sayısının OECD ve AB ülkelerinin çok altında kaldığı görüldü. 1 milyon kişiye düşen cihaz sayılarına bakıldığında ise şu veriler dikkat çekti:

- Bilgisayarlı tomografi sayısı Türkiye'de 15.6 iken, OECD ülkelerinde 28.4 ve AB ülkelerinde 26.1.

- Mamografi sayısı Türkiye'de 11.4 iken, OECD'de 22.1 ve AB'de 22.9.

- MR sayısı Türkiye'de 11.4 iken, OECD'de 18.2 ve AB'de 17.5.

- Radyoterapi cihazı sayısı Türkiye'de 3 iken, OECD'de 7.6 ve AB'de 8.1.

Beyin Cerrahı ve Hemşire Saldırıya Uğradı: Tabip Odası Sessiz Kaldı! Beyin Cerrahı ve Hemşire Saldırıya Uğradı: Tabip Odası Sessiz Kaldı!

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, Sağlık Bakanlığı'nın elinde 2 bin 715, özel sektörde ise 2 bin 431 ultrason cihazı bulunduğuna dikkat çekerek, "Birbirine çok yakın olan ultrason cihazlarıyla yurttaşlar kamu yerine özele mi yönlendirilmektedir?" diye sordu.

Uğur,

"Çok ciddi hastalıkların teşhisinde kullanılan cihazların sayısının diğer ülkelere oranla bu kadar düşük olması, sağlığın piyasalaştırıldığını gösteriyor. Yurttaşlar özel sektörü tercih etmek durumunda kalmaktadır"

ifadelerini kullandı.

Yıllık raporda yer alan hekim ve hekim dışı sağlık çalışanlarına ilişkin verilere de dikkat çeken Uğur, şunları kaydetti:

"2021'de 45 bin 672 olan uzman hekim sayısı, 2022'de 50 bin 289'a yükselirken pratisyen hekim sayısı 47 bin 216'dan 47 bin 865'e çıkmıştır. Verilerde artış olmasına rağmen uluslararası karşılaştırmada Türkiye, 100 bin kişiye düşen hekim sayısında 228 ile son sıradadır. Zirvede bulunan Yunanistan'da bu sayı 629'dur."

Uğur, "‘Giderlerse gitsinler’ denen hekimlerimize sağlıklı çalışma ortamı ve insan onuruna yaraşır koşullar sağlanmalı" dedi.