Yönetmelikle, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütler belirlenmiş ve bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlar için usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Artık sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaklanmıştır. Yönetmelik, sağlık çalışanlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin kurallara sıkı bir şekilde uymalarını gerektiriyor. 

Yönetmelik, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin denetlenmesi ve uygunsuz durumlarda yaptırımların uygulanmasını da düzenliyor.

KİŞİLER BİLGİ VE RIZALARI OLMAKSIZIN TANITIM AMAÇLI ARANAMAYACAK

Sağlık tesislerinin hastaları yanıltacak ve haksız rekabet ortamı yaratacak şekilde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine sınırlamalar getiren yeni yönetmelik, Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile sağlık hizmetlerinde etik dışı uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yönetmelik, sağlık alanında faaliyet gösteren uzmanlık dallarının yanı sıra başka hastaları kabul eden tesislerin, halkı yanıltıcı ve tehlikeli tanıtım ve bilgilendirme yapmasını engellemeyi amaçlıyor. Ayrıca, doğruluğu bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmamış tıbbi ve tedavi yöntemleri hakkında yapılan açıklamalara da sınırlamalar getiriliyor. Bu tür yöntemlerle hastalıkların tedavi edildiğine dair ifadeler kullanmak artık yasaklanmış durumda.

Tanıtım ve bilgilendirmelerde sağlık meslek mensuplarının dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise hastayı doğrudan veya dolaylı olarak kendilerine veya sağlık kuruluşlarına yönlendirecek içeriklerden kaçınmaları. Bu sayede, hastaların sağlık hizmetlerine bilinçli ve güvenli bir şekilde ulaşmaları hedefleniyor.

YÖNETMELİKLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.