Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven imzalı kronik hastalıklar listesi konulu yazıda ise, İdari izinli sayılacak kamu çalışanlarında aranacak kronik hastalıklar bir liste halinde yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı, Kronik Hastalıklar Listesini Güncelledi - 1 Haziran > Yeni haberi için tıklayınız

Bakanlıklar, Kronik Hastalık Belgelemede PTT'yi Örnek Almalı! haberi için tıklayınız

Konu   : Kronik hastalıklar listesi
DAĞITIM YERLERİNE

29/05/2020 tarih ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörülmüştür.

Bu kapsamda;

1- İdari izinli sayılacak kamu çalışanlarında aranacak kronik hastalıklar ekli listede belirlenmiştir.

2- Ekli listedeki listedeki hastalıklardan 01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde 3(üç) kez aynı tanıyı almış olanlar için Bakanlığımız e nabız sistemi üzerinden “İdari izne esas kronik hastalık durum belgesi” üretilecektir.

3- Listedeki hastalıkları olan çalışanlar Bakanlığımız e-nabız sistemi üzerinden “İdari izne esas kronik hastalık durum belgesi”ni üreterek çıktısını alarak çalıştığı birime ibraz edecektir.

4- Tereddüt hasıl olan hususlarda merkez teşkilatları Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden diğer birimler ise İl Sağlık Müdürlüğünden görüş alarak işlem tesis edecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
Bakan a.Bakan Yardımcısı

MEVCUT BELGELER YETERLİ!

İlk yayınlanan Covid-19 Pandemi Hakkında konulu yazıda, ekli listede yer alan bireylerin ellerinde var olan reçete, ilaç raporu, durum bildirir rapor, E Nabız, aracılığıyla temin edilebilecek herhangi bir belgenin yeterli olacağı hatırlatıldı.