Önder Kahveci: "Kamu Çalışanlarının Alım Gücü Giderek Düşüyor" Önder Kahveci: "Kamu Çalışanlarının Alım Gücü Giderek Düşüyor"

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri’nin temel taşı olan Aile Hekimliği’nde, Sağlık Bakanlığı’nın yıllardır aşı reddi yönünde izlediği yanlış politikalar nedeniyle bu sorun giderek büyümektedir.

Aşı Reddi Sorunu ve Gecikmiş Müdahaleler

Aşı reddi sorunuyla ilgili gerekli müdahalelerin gecikmesi ve istatistikî verilerin takibinin zorlaşması, sahadaki sağlık çalışanlarının işini daha da zorlaştırmıştır.

Sağlık Bakanlığı, her aşı reddi için ayrı ayrı performans itiraz formu doldurulmasını talep etmekte, aksi halde aile hekimliği çalışanlarından maaş kesintisi yapılacağı tehdidini öne sürmektedir. Bu durum, plansız ve garip bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.

Performans Kesintisi Tehdidi ve İş Yükü

Aile hekimliği çalışanları, aşı reddi durumunda ilgili evrakları iletmedikleri takdirde performans kesintisi ile tehdit edilmektedirler. Üstelik bu hesaplama ay sonunda yapılmaktadır. Bu, sağlık çalışanlarına ek bir iş yükü ve stres kaynağı olmaktadır.

Aşı Reddi ile Mücadelede Acil Önlemler

Aşı, toplum sağlığı için hayati öneme sahiptir. Sağlık Bakanlığı, aşı reddinin önüne geçmek için gerekli girişimleri bir an önce hayata geçirmelidir. Aile hekimliği çalışanlarına ek iş yükü getiren uygulamaların sona erdirilmesi de bu mücadelenin bir parçası olmalıdır.

Cimer Hurriyet

Erdoğan Çakmak

Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkanı