Tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemenin daha önce düşük kaldığı şimdi de bunun yükseltileceği konusunu gündeme getirdiklerini hatırlatan Sağlık Bakanı Koca, ancak ödemenin teşvik havuzundan yapılacağı dolayısıyla doktorlar için kayba yol açacağı yanılsamasına sebep olacak bazı iddiaların ortaya atıldığını belirterek bu durumun üzücü olduğunu vurguladığı.

Doktorların taban ödemeyle ilgili kayıp yaşayacağına dair üzücü olduğu kadar şaşırtıcı olduğunu özellikle belirten doktor Fahrettin koca, “taban ödeme, teşvik ödemesini etkileyen bir ödeme şekli değildir. Mahsuplaşma, Beyaz Reform’la 17 Ağustos 2022’de tarihe karışmıştır. Taban ödeme teşvikten ayrı hesaplanmakta, doğrudan her ayın 15’inde, maaş ve sabit ödemeyle birlikte tek bordroda gösterilerek yapılmaktadır.” İfadelerine yer verdi.

Bakan Koca açıklamasının devamında;

Sağlık hizmetlerinde bir ihtiyaç, bir mecburiyet ve de ahlaki gereklilik olan sağlık meslek gruplarının çalışma uyumunu bozacak her türlü yaklaşım etik dışıdır. Bir sağlık meslek grubu için planlanan iyileştirmenin diğer bir meslek grubunun aleyhine olması ise zaten düşünülemez. Biz bunları uzun uzun konuşmuştuk.

Biz gerçeğe ve işimize bakalım. Önümüzde, Beyaz Reform’un beklenen yeni dönemi var.”

İfadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın taban ödemeyle ilgili yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde oldu:

BİR YANILSAMA HAKKINDA AÇIKLAMA

Tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarımıza yapılan taban ödemenin daha önce düşük kaldığı, şimdi bunun da yükseltileceği konusunu gündeme getirdik. Bu ödemenin “teşvik havuzundan” yapılacağı, dolayısıyla doktorlar için kayba yol açacağı yanılsamasına yol açacak bazı iddialar ortaya atıldı. Üzücü.

Ve şaşırtıcı.

Çünkü uzun süredir bilinmesi gerektiği gibi, taban ödeme, teşvik ödemesini etkileyen bir ödeme şekli değildir. Mahsuplaşma, Beyaz Reform’la 17 Ağustos 2022’de tarihe karışmıştır. Taban ödeme teşvikten ayrı hesaplanmakta, doğrudan her ayın 15’inde, maaş ve sabit ödemeyle birlikte tek bordroda gösterilerek yapılmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde bir ihtiyaç, bir mecburiyet ve de ahlaki gereklilik olan sağlık meslek gruplarının çalışma uyumunu bozacak her türlü yaklaşım etik dışıdır. Bir sağlık meslek grubu için planlanan iyileştirmenin diğer bir meslek grubunun aleyhine olması ise zaten düşünülemez. Biz bunları uzun uzun konuşmuştuk.

Biz gerçeğe ve işimize bakalım. Önümüzde, Beyaz Reform’un beklenen yeni dönemi var.