Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) çatısı altında 19 sendika ve iki aile hekimliği dernekleri federasyonunun katılımıyla kurulan grup, tüm yurtta 1 ve 2 Ağustos'ta iş bırakma kararı almıştı. Sendikalar ve federasyonlar, sağlık alanındaki sorunlara çözüm bulunmaması ve mevcut durumun sorumlularının yetkili sendikalar olduğunu düşünerek bir araya gelerek SABİM'de birleşmişti.

İş bırakma eylemi, tüm kamu hastaneleri ve ASM'lerde gerçekleştirilecek ve hekimler, hemşireler, ebe ve diğer sağlık profesyonelleri tam gün boyunca eyleme katılacak. Acil sağlık hizmetleri ve hayati öneme sahip işlemler sürecek.

Eyleme saatler kala hekimlere SMS ile ulaşan Sağlık Bakanı Koca, dostane bir mektupla seslenerek doğru kişinin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı, doğru yerin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olduğunu vurguladı. Bakan Koca, iletişim ve çözüm üretimine katılımın önemine dikkat çektiği mektubunda sağlık çalışanlarına çağrıda bulundu.

‘Gelin görüşelim’

Meslek örgütü Türk Tabipler Birliği’nin (TTB), pek çok sendika ve derneğin görüşme talebine defalarca olumlu yanıt vermeyen Koca mektubunda, şöyle devam etti: “Bakanlığımın ilk döneminde yaptığımız gibi, konuların sahipleri ol‘arak yine, içinizden farklı yaklaşımlara sahip arkadaşlarla planlayıp, yüz yüze görüşelim. Sorundan ‘yeni sorun’ üretmeyi kazanım hanesinde görme yanılgısına düşenleri dikkatle uyaralım.”

‘İkinci Beyaz Reform dönemi’

‘Beyaz Reform’un ‘radikal çözümler ve köklü değişimler getirdiğini’ savunan Koca, şunları söyledi: “Beyaz Reform’un ilk döneminde elde ettiğimiz kazanımlar ortada ve sağlık çalışanları kadar hastaların da yararınadır. Şimdi odaklanmamız gereken konu, Beyaz Reform’un ikinci dönemidir. İkinci ‘Beyaz Reform’ döneminin başlamış olduğu haberini her birinizle paylaşıyorum.”

Mektubunda sorunların farkında olduklarını söyleyen Koca, şöyle devam etti: “Ülkemizin sağlık sistemi her profesyoneline ihtiyaç hisseden, bir kişinin boşluğunun diğer çalışanlar ve hastalarca hissedileceği bir sistemdir. Bu işleyişe karşı sorumsuzluk anlamına gelecek, hizmetimize zarar verici yönler içerebilecek tutum ve sistematik davranışların, ne bizce, ne de toplumca kabul edilir bulunması da mümkün değildir. Sağlık meslek grupları için yapılan iyileştirmelerin az çok farkında olunduğu için, kendini ‘sokak’ yoluyla ifade eden taleplerin ‘yerinde’ bulunmayacağı kanısındayım. Ve bu hatırlatmaları yapmaktan dolayı açıkçası üzüntü içindeyim. Hepimizin ortak yararlarını, sağlık hizmetinde düzenle sürekliliği esas alan kurallarımıza ise zaten bilindikleri için değinmiyorum. Kazanımların sorumlulukları artırdığı da zaten açıktır.”

Hekimler ‘greve devam’ dedi

Sağlık çalışanları Twitter’dan Koca’yı etiketleyerek yanıtlarını yolladı. Çoğunluk mektuba sitem ederek greve çıkacaklarını söyledi.