Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren bu protokolde öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

Nöbet Ücretleri: Nöbet ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamları 10 puan artırıldı. Bu adım, nöbet tutan sağlık çalışanlarının kazanımlarını artırmayı amaçlıyor.

Ek Ödeme Tavanları Artırıldı: Sağlık Bakanlığı'nda görev yapanların ek ödeme tavan oranlarında artışa gidildi. Özellikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda görev yapan eczacılar için yüzde 350 olan tavan oranı, yüzde 390'a yükseltildi. Diğer çalışan gruplarında da benzer oranlarda artışlar gerçekleşti.

Yükseköğretim Kurumlarına Özel Artış: Üniversitelerde görev yapan sağlık çalışanlarının ek ödeme tavan oranları da artırıldı. Bu çerçevede, başmüdürler, eczacılar, başhemşireler ve diğer personel için tavan oranlarında yükselme sağlandı.

Adli Tıp Kurumu Çalışanlarına Yapılan Düzenlemeler: Adli Tıp Kurumu personelinin ek ödeme tavan oranlarında da artış yaşandı. Uzman personel, mühendis, psikolog, biyolog gibi farklı unvanlarda görev yapanların tavan oranları yükseltildi.

Taban Ödeme Katsayıları Artırıldı: Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarının taban ödeme katsayıları 5 puan artırıldı.

Aile Sağlığı Çalışanlarına Teşvik Artışı: Aile sağlığı çalışanlarına, muayene sayılarına göre ödenen teşvik ek ödemelerinde artış yapıldı. Bu düzenlemelerle aile sağlığı çalışanlarının motivasyonunun artırılması hedefleniyor.

Sosyal Hizmet Tazminatı Artırıldı: Sosyal hizmet tazminatı, 5 puan artırılarak 25 puana çıkarıldı. Ayrıca, sözleşmeli personelin de sosyal hizmet tazminatından yararlanması sağlandı.

İzinlerde Ek Ödeme Kesintisi Düzenlemesi: Yıllık izin sürelerinde ek ödeme kesintisinin ayda 5 güne kadar olan kısmı kaldırıldı. Böylece, çalışanların daha uzun süreli izinlerinde ek ödeme kesintisi yapılmayacak.

İcap Nöbet Ücreti Düzenlemesi: Sağlık çalışanlarına icap nöbet ücreti verilebilmesi için yasal düzenlemeler yapılması yönünde çalışmalar yapılacak.