Liyakat Sen tarafından banka promosyon mevzuatının güncellenmesi, TÜFE oranlarına göre artışın yapılacak sözleşmelerde yer alması ve ihalelerin Bakanlıklar tarafından yapılması için Cumhurbaşkanlığına resmi başvuruda bulunuldu.

Liyakat Sen Genel Merkezi tarafından hazırlanan başvuru dilekçesinde, 2007 yılında promosyonlarla ilgili çıkarılan Başbakanlık Genelgesine atıfta bulundu.

LİYAKAT-SEN’in yaptığı başvuruda şu ifadelere yer verildi:

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞINA
(İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü)

20.08.2007 Tarih ve 26588 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayınlanan 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

gereği kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra kamu görevlilerine "promosyon" adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkânlar da sağlanabilmektedir.

Bankalar tarafından sunulan bu ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Banka Promosyonu iş ve işlemlerinin güncel bir mevzuata bağlanarak Kamu Yönetiminde karmaşanın ortadan kaldırılması, Kamu görevlilerinde oluşan huzursuzluğun sona erdirilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda; yeniden oluşturulmasını önerdiğimiz mevzuatta TÜFE oranlarına göre artış ve Promosyon ihalelerinin Adalet Bakanlığında olduğu gibi bakanlıklarca yapılması konularına yer verilmesi hususunda;

Gereğini arz ederiz.

Emir KAZAK/Liyakat Sen Genel Başkanı