Hekimliği bir meslek olarak tanımlayan Prof. Dr. Tarhan, hekimlerin asıl amacının insanlara fayda sağlamak olduğunu ve bu amacı taşımayanların bu mesleği yapamayacağını ifade etti.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Hekimlik, insanlara faydalı olmayı hedefliyor. İnsanlara iyilik yapmayı sevmiyorsanız, bu mesleği icra etmek oldukça zor olacaktır" dedi. Hekimlerin sadece tıbbi bilgiye sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda insanlara yardım etme isteğiyle donatılmış olmaları gerektiğini belirtti.

Ayrıca Prof. Dr. Tarhan, hakimlerin adalet dağıtırken aldıkları hazza benzer şekilde, hekimlerin de hastalarını iyileştirme sürecinde aldıkları hazın önemine değindi.

HEKİMLERİN BİR VİZYONU OLMALI

Üsküdar Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, hekimlik mesleğinin önemini ve hekimlerin sorumluluklarını vurgulayan önemli bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Tarhan, hekimlik mesleğinin tarihsel bir örneği olan İbni Sina'nın cesaretine ve özverisine işaret ederek, hekimlerin kendilerine bir vizyon belirlemeleri gerektiğini ifade etti.

TARHAN İBNİ SİNA'DAN ÖRNEK GÖSTERDİ

Aynı zamanda İbni Sina'nın öyküsünü paylaşan Prof. Dr. Tarhan, İbni Sina'nın veba salgını sırasında kaçmak yerine "Biz kaçamayız, hekimiz" diyerek hastalara yardım ettiğini belirtti. İbni Sina'nın elini sirke ile yıkayarak hastalarla ilgilendiği anı örnek göstererek, hekimlerin insanlara fayda sağlama amacıyla hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

TARHAN: HASTALARIN DUALARINI ALARAK MESLEĞİN ANLAMI DOLDURULABİLİR

Rektör Tarhan, hekimlik mesleğinin sadece tıbbi bilgiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda insanlara yardım etme arzusu ve vizyonu gerektiğini kaydetti. Hekimlerin sadece hastaları tedavi etmekle kalmayıp, onların memnuniyetini kazanarak ve dualarını alarak, bu mesleğin anlamını doldurabileceklerini dile getirdi.

Memurların Ve Kamu İşçilerinin Beklediği Haber Toplantıda Gündeme Gelmedi! Memurların Ve Kamu İşçilerinin Beklediği Haber Toplantıda Gündeme Gelmedi!

Ayrıca, Prof. Dr. Tarhan gözlem yapmanın ve insanları anlamanın önemine de vurgu yaptı. Hekimlerin sadece tıbbi teşhis koyma sürecinde değil, aynı zamanda hastaların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına duyarlılık göstermeleri gerektiğini belirtti.