Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan bir hemşirenin, polis eşinin Hakkari'ye tayini çıkması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'ndan kurumlar arası nakil yoluyla Hakkari'deki bir hastaneye atanma başvurusunun reddedilmesi, sendika tarafından mahkemeye taşındı.

Davanın görüldüğü İzmir 5. İdare Mahkemesi, Anayasa'nın ailenin korunması ilkesine ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na atıfta bulunarak, kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak, etkin bir şekilde kamu hizmeti sunabileceği bir ortamın sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Torba Yasa Teklifiyle Ceza Ve Zamlar Silinecek! Torba Yasa Teklifiyle Ceza Ve Zamlar Silinecek!

Bu nedenle, kurumlar arası tayin başvurusunun reddedilmesi işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.