Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sağlık personeli alımları, atama bekleyen sağlık personeli için son derece önemlidir. Sağlık sektöründe istihdam edilecek olan personel sayısı, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve etkinliği açısından büyük bir etkendir.

ÖSYM, 2022-KPSS Branş Bazında Sıralamaları Güncelledi ÖSYM, 2022-KPSS Branş Bazında Sıralamaları Güncelledi

Personel Sağlık Atama Nedir?

Personel sağlık atama Sağlık Bakanlığının yaptığı SHS hizmet sınıfında yerleştirilen personel amasını ifade eder. Sağlık Bakanlığı farklı unvan ve sınıflarda her yıl bünyesine yeni personel atama işlemi yapmakta, sağlık hizmet sunumu bu atamalar ile güçlendirilmektedir. Ancak, Bakanlık yaptığı atama sayılarındaki eksiklik ve yetersiz personel istihdamı politikasıyla ciddi eleştirilerin hedefi olmaktadır.  Çünkü sahada 3 personelle yapılması gereken işlemler personel eksikliği nedeniyle 1 personelle yapılmakta, buda gün aşırı nöbet tutulmasını ve sağlıkçılardaki tükenmişlik duygusunu artırmaktadır.

Bu alımları biraz açmak gerekirse; sağlık memuru atama ilanları ve hemşire alımı ilanları özellikle üniversite hastaneleri tarafından yayınlanan 4B personel alım ilanları her gün titizlikle incelenerek sağlık çalışanlarının bilgisine sunulmaktadır.

Her yıl Kamu, yaklaşık ortalama 25 bin sağlık personeli alımı yapmaktadır. Ancak bu sayı yıldan yıla değişiklik gösterebilmektedir ve bazen -10 bin yada +10 bin gibi farklılıklar görülebilmektedir. Bu alımlar, sağlık personeli açığına göre planlanmakta ve sağlık hizmetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmektedir.

Atama bekleyen sağlık personeli için yapılan bu alımlar, onların istihdam edilmeyi beklediği süreçte umut ve beklenti kaynağı olmaktadır. Sağlık sektöründe görev alacak olan nitelikli ve yetenekli sağlık personelinin istihdam edilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma ve toplum sağlığına katkı sağlama açısından büyük önem taşır.

Üniversite Hastaneleri Atamaları Nedir?

Üniversite Hastaneleri, sağlık personeli alımlarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak yapmaktadır. Bu atamalar için "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca herhangi bir yazılı veya sözlü (mülakat) sınavı yapılmamaktadır. Bunun yerine, adayların KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanları esas alınarak, KPSS (B) grubu puan sıralaması kullanılarak atamalar gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde yüksek puandan düşük puana doğru ilan edilen pozisyonlara sözleşmeli sağlık personeli atanmaktadır.

Sağlık personeli alımlarında KPSS şartı, adayların akademik ve mesleki bilgi düzeylerinin objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve adil bir atama sürecinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. KPSS puanlarına göre yapılan sıralama ile en yüksek puana sahip adaylardan başlayarak pozisyonlar dolmaktadır. Bu sayede, nitelikli ve yetkin sağlık personelinin hastanelerde istihdamı hedeflenmektedir.

Üniversite Hastaneleri Sözleşmeli Personel Alımı

4B statüsünde alınan sözleşmeli sağlık personeli alımlarında farklı unvanlarda istihdam sağlanmaktadır. Alımda şu unvanlarda personel sağlık atama yapılmaktadır:

 • Eczacı,
 • Lisans Hemşire,
 • Ortaöğretim Hemşire, (Ortaöğretim),
 • Hemşire (Lisans Mezunu Yoğun Bakım Sertifikalı),
 • Hemşire (Ortaöğretim Mezunu Yoğun Bakım Sertifikalı),
 • Hemşire (Lisans Mezunu Yenidoğan Yoğun Bakım Sertifiklı),
 • Sağlık Teknikeri,
 • Laborant,
 • Röntgen Teknisyeni,
 • Odyolog,
 • Diğer Sağlık Personeli

Sağlık Bakanlığı Atama Nedir? Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığı Atama sözleşmeli pozisyonlara, tercih yapılma yöntemiyle ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda yer alan kurallara göre yapılan atamaya denilmektedir. Son yapılan atamada KPSS 2022/5 kılavuzu yayınlanmıştır. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatının hizmet yerlerinde görevlendirilmek üzere KPSS puanı esas alınarak ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme işlemide denilmektedir.

Personel Sağlık Atama Branşları Neler?

Personel sağlık atama branş isimlerini kısaca şu şekilde ifade edebiliriz:

 1. Hemşire,
 2. Ebe,
 3. Sağlık Teknisyeni,
 4. Sağlık Teknikeri,
 5. Psikolog,
 6. Sosyal Çalışmacı,
 7. Biyolog,
 8. Odyolog,
 9. Çocuk Gelişimcisi,
 10. Diyetisyen,
 11. Fizyoterapist,
 12. İş ve Uğraşı Terapisti,
 13. Dil ve Konuşma Terapisti,
 14. Perfüzyonist,
 15. Sağlık Fizikçisi