Trabzon İdare Mahkemesi'nin verdiği karar, şahsın sözleşmesinin yenilenmeme sebebini oluşturan ihtar puanlarının, yönetmelikte belirtilen Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli'nin tüm satırlarının yürütülmesinin durdurulmasına dayandığını belirtti.

Mahkeme, bu durumda yasal dayanağı olmayan sözleşmenin yenilenmemesi işlemine hukuki uygunluk bulunmadığına dikkat çekerek fesih işleminin iptaline karar verdi. Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, mahkeme kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmede,

Önder Kahveci: Memurun Derdi  Geçimdir! %58 Zam Ve İlave %10 Refah Payı Verilmeli! Önder Kahveci: Memurun Derdi Geçimdir! %58 Zam Ve İlave %10 Refah Payı Verilmeli!

"Aile hekimliği çalışanlarının yaşadıkları tüm sıkıntılara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Üyelerimizin haksızlığa uğramasına izin vermeyiz. Bu dava ile açılan haksız sözleşme fesih kararını durdurduk. Aile sağlığı çalışanlarının her zaman yanındayız"

dedi.