Sağlık Bakanlığı güvenlik soruşturması yapacak mı?

Bakanlık kaynaklarımızdan sosyal medya hesaplarımıza sıkça gelen Sağlık Bakanlığı güvenlik soruşturması yapacak mı? sorusunun cevabını araştırdık. Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı 2018/4 ve 2018/5 gibi atamalarda izlediği yöntemi bu alımda da izleyecek olup, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapacak.

Mevzuat 29.08.2019, 05:07 04.09.2019, 07:10 Uğur Topal
Sağlık Bakanlığı güvenlik soruşturması yapacak mı?

Güvenlik soruşturması için Sağlık Bakanlığına adayların herhangi bir evrak vermesine gerek yoktur. İşlemlerin tamamı TC Kimlik Numaraları üzerinden yürütüleceğini kaynaklarımız aracılığıyla öğrendik. Yine kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre, ÖSYM atananların listesini Perşembe günü itibariyle bakanlığa gönderdiği, Bakanlığında gelen listeyi güvenlik soruşturması için emniyete göndereceğidir. Yani Güvenlik soruşturması süreci şuan başlamış oldu.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR? NELERE BAKILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya mahalli mülki idare amirlikleri, yapılması istenen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilgili bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine işlem başlatır. İllerden gelen talepler valilikler aracılığı ile yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması taleplerinin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde cevaplandırılır. Yani 60 günlük bir süre belirlemiştir ilgili yönetmelik. Soruşturma ve araştırma sonucunu içeren bilgi ve belgeler ilgilinin işlemini yapan makamlardaki dosyasında asgari “gizli” gizlilik derecesinde aidiyet konusuna göre fiziki ve/veya elektronik ortamda muhafaza edilir. Mahalli mülki idare amirliklerince yapılmış olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında durumu saptananların evrakının bir örneği dosya açılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması taleplerine, ilgili kişinin adı, soyadı ve kimlik numarası bilgilerini içeren liste dijital ortama kaydedilerek eklenir. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının “Memur Olma Koşulları” sayılmıştır. 48. Maddenin 8. fıkrasına 03.10.2016 tarihli 676 sayılı KHK’nin 74. maddesi uyarınca; “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” şartı eklenerek, tüm kamu kurumları için zorunlu kılınmıştır. 

12 Nisan 2000 tarihinde yayınlanan 24018 sayılı Resmi Gazete 4. maddesinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği yayımlanmış ve bu yönetmeliğe göre;

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELİRSE NE OLUR?

1- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmanız olumsuz olursa memuriyete başlayamazsınız. Herhangi bir kurumda çalışıyorsanız da ilişiğiniz kesilir.

2- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmanızın hangi gerekçelerle olumsuz sonuçlandığının açıklaması size yapılmaz. Cimer üzerinden yapacağınız herhangi bir başvuruda bile sadece güvenlik soruşturmanızın olumsuz sonuçlandığı bilgisi verilir. İçeriği hakkında bilgi edinemezsiniz. Çünkü bu bilgi gizlilik derecesine haiz bilgi olduğu için Bilgi Edinme Kanunu kapsamında değerlendirilmemektedir. 

3- Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananlar İdare Mahkemesine 60 gün içerisinde başvurarak Yürütmeyi Durdurma (YD) talepli iptal davası açma hakkına sahiptir. 60 günlük süre hak düşürücü süre olduğu için, dava açmadığınız takdirde dava açma hakkınızı kaybedersiniz.

4- Bir defa güvenlik soruşturmanız olumsuz olduğu takdirde ileride başvuruda bulunacağınız diğer kurumların güvenlik soruşturması incelemelerinde de sonuç olumsuz gelecek, memur olmanız engellenecektir.

6- Polis Okulu Öğrencileri (POMEM/PMYO/Polis Akademisi), Uzman Çavuş, Subay/Astsubay Öğrencileri (Milli Savunma Üniversitesi), Öğretmen, Doktor, Zabıt Katibi, Taşeron İşçiler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre alım yapılan tüm kadrolarda güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması bekleyenler tebliğ belgesi kendilerine ulaşmadan veya Cimer üzerinden bilgilendirilmediği sürece dava açamazlar.

TIKLAYIN

Sağlık bakanlığı güvenlik soruşturması haberlerini 2018/4 ve 2018/5 atamalarında olduğu gibi saglikpersonelihaber.net olarak sizlere duyuracağız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINDA ARAŞTIRILAN HUSUSLAR

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam dikkate alınarak, kişinin kayıtlı ikamet adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle; 

a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği, 

b) Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı,

c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,

ç) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı, 

d) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni, araştırılır

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her evresinde kesinlikle gizliliğe uyulurken, soruşturma ve araştırma evre ve sonucu bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanması kuralı işlemektedir. 

DEĞERLENDİRME

Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla gerektiğinde kişinin gizlilik dereceli birim, kısım ve gizlilik dereceli yerler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatları, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemeleri ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı gibi hususları incelemek ve sonucunu sorumlu amirin takdirine sunmak üzere; bakanlıklarda görevlendirilecek bakan yardımcısının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst amirin, üniversitelerde rektörün, illerde valinin başkanlığında, personel birim amiri, hukuk müşaviri ve varsa güvenlik işlerinden sorumlu birim amirinden oluşan değerlendirme komisyonu kurulur. Değerlendirme Komisyonunun çalışma tutanakları ve kararları gizlidir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU

Yorumlar (1)
Zeliha 1 yıl önce
KHK ile kapatılan üniversiteden başka üniversiteye aktarılmış olmak güvenlik soruşturmasını etkiler mi?
-5
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?