Mesai saatlerinin kısaltılması ile ilgili izlenmesi gereken yöntemin ise 657 sayılı DMK‘da yer alan maddelerin değiştirilmesine bağlı olduğu dile getiriliyor.

Devlet Memurları Kanunu'nun 99. ve 100. maddeleri, memurların çalışma sürelerini ve bu sürelerin belirlenme yöntemlerini düzenlemektedir.

Bu hükümlere göre:

- Memurların haftalık çalışma süresi genellikle 40 saat olarak belirlenmiştir. Ancak, özel kanunlar veya diğer mevzuatlar doğrultusunda hizmetin özelliğine göre farklı çalışma süreleri tespit edilebilir. Örneğin, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Sağlık Bakanlığı gibi kurumlar farklı çalışma sürelerine tabi olabilir.

- Yurtdışı kuruluşlarda hizmet veren memurlar için Cumhurbaşkanı, haftalık tatil günlerini Cumartesi ve Pazar dışında başka günler olarak belirleyebilir.

- Günlük çalışma saatleri ve öğle dinlenme süresi, merkezde Cumhurbaşkanı tarafından, illerde ise Valiler tarafından belirlenir.

- Haftalık çalışma süresinin nasıl kısaltılabileceği konusunda kanun hükmünden açıkça anlaşıldığı üzere, kanun değişikliği gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir makamın tek başına karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

- Cumhurbaşkanlığı ve Valilik, sadece günlük çalışma saatleri ile öğle dinlenme süresini belirleme yetkisine sahiptir. Daha önce Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bu sürelerin, Kanun hükümlerine uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği Yönetmeliğinde Değişiklik Kamu İhale Genel Tebliği Yönetmeliğinde Değişiklik

- İlgili Bakanlar Kurulu Kararı, yeni hükümlere uygun şekilde düzenlenene kadar, Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre uygulanmaya devam edilecektir. Bu, hukuki bir zorunluluktur.