1- En düşük memur maaşı, 2012 yılına kıyasla asgari ücret karşısında 2,5 kattan fazla erimiştir. En düşük memur maaşı, yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır (Türk-İş Nisan 2023: 33.000 TL).

2- İşçilere ve asgari ücrete piyasa gerçekleri üzerinden zam yapılması, memura da TÜİK verileri üzerinden sadece enflasyon farkı verilmesi, asgari ücret-memur maaşı arasındaki makası daraltmıştır. Memur maaşlarının asgari ücret seviyesinden kurtarılması için memura seyyanen zam+yüzdelik zam yapılarak bu kaybın telafi edilmesi gerekmektedir.

3- Memurlara da bayram ikramiyesi verilmelidir.

4- 3600 ek gösterge, 1. dereceye gelen tüm memurlara verilmelidir.

5- En son 2005 yılında getirilen memurlar için disiplin affı yeniden getirilmelidir.

6- Aile yardımlarında (eş ve çocuk yardımlarında) artış yapılmalıdır.

7- Memur, kamu işçisi karşısında ezilmiştir. İki yıl önce asgari ücret alan kamu işçileri memurlardan çok hak almıştır. İşçilerde olduğu gibi memurlara da yemek yardımı,

8- Emeklilikte, 9000 gün prim yerine 7200 gün prim şartı getirilmeli, yaş şartları düşürülmeli, 5510 ve 5434 Sayılı Kanun'a tabi (2008 öncesi ve sonrası) memurlar arasındaki farklar kaldırılmalıdır.

9- Toplu sözleşme görüşmelerinde TÜİK verilerinin değil de işçilerde olduğu gibi piyasa gerçeklerinin gözetildiği bir zam pazarlığı yapılmalıdır.

10- 4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanunu değiştirilmelidir. Toplu Sözleşme Görüşmeleri Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi her yıl yapılmalıdır.

11- Her şehre lojmanlar yapılmalı ve kira yardımı küçük şehirlerdeki memura da yapılmalıdır.

12- Hiçbir sosyal yardım almayan memura, işçilere verilen sosyal yardımlar verilmelidir.

13- Fazla mesai ücreti saatlik 100 TL olarak güncellenmelidir.

14- Görevde yükselme sınavlarında mülakat kaldırılmalıdır.

15- İşçilerde olduğu gibi hafta sonları yıllık izinden düşülmemelidir.

16- Tek taraflı kalan kılık kıyafet serbestliği erkek memurlar için de uygulanmalıdır.

17- Memurlara grev hakkı verilmelidir.

18- Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı

19- Vergi dilimi yüzde 10 olarak düzenlenmeli

20- 3 ayda bir ikramiye ve tediye ödemesi yapılmalıdır.