Toplu Sözleşme Masasındaki önemli maddelerden biri de memurlara kira yardımı olacak. Büyükşehirlerde ikamet eden memurlar, yüksek kira bedelleri nedeniyle zorluklar yaşayarak bölgeden tayin istemekte. Bu sorun, memur sendikalarının gündeminde de yer alırken, hükümetin de dikkatini çekmiş durumda.

Aldıkları bilgilere göre, hükümetin kira yardımı konusuna olumlu baktığı ve Toplu Sözleşme Masasında mutabakata varılması halinde Meclis açıldıktan sonra bu konuyu kanun teklifiyle neticelendirmek istediği belirtiliyor.

Henüz kira yardımı miktarı üzerine detaylı bir görüşme yapılmamış olsa da, önümüzdeki günlerde bu konunun netlik kazanması bekleniyor. Memurlara sağlanacak kira yardımının, büyükşehirlerdeki yaşam koşullarını iyileştirme ve tayin zorluklarına çözüm getirme açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.