Yaklaşık bir saat içerisinde 11 bine yakın tweet atan memurlar Twitter Türkiye gündemine birinci sıradan taleplerini sokmayı başardılar.

Düşük maaşlar sonrasında haklı seslerini Twitter üzerinden gündeme taşıyan memurlar 1 Mayıs’ta maaşlarında %100 oranında iyileştirme yapılmasını talep ettiler.

Tüm vergilere yapılan %122 oranındaki zammın yanında, ayçiçek yağına %125, şekere %285 ve ekmeğe %166 zam gelirken memura yılbaşında verilen %30’luk zam oranına dikkat çeken binlerce memur, seçim öncesinde ek zam taleplerini iktidara duyurmaya çalıştılar.

Yapılan hastag çalışmasında hem iktidara hem de muhalefete göndermelerde bulunan memurlar iktidarın memura karşı kulağının üzerine yattığını muhalefetin ise memura karşı 3 maymunu oynadığını dile getirdiler.

Yoksulluk sınırının Mart 2023 itibariyle 31.241 TL olduğunu vurgulayan yüzlerce memur açlık sınırının 9.591 TL seviyesinde olduğunu, ortalama bir memur maaşının ise 11.000 ile 13.000 arasında değiştiğini belirterek kayıplarının telafisini talep ediyorlar.

Yaşanan korkunç enflasyon nedeniyle memurlara ek zam yapılmasının zorunluluk olduğu görüşünde birleşen binlerce memur, kamuda görev yapan çalışanlar arasındaki maaş uçurumunun da giderilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Memurun aldığı maaşın çok büyük bir bölümünün barınma ihtiyacı için ev kirasına gittiğinin altını çizen memurlar, yapılacak % 100 oranındaki zamla memura nefes alma hakkının tanınması istedi.

Twitter üzerinden iktidara yönelik zam taleplerini yineleyen memurlar emeklerinin karşılığını istediklerini belirterek yoksulluk sınırı üzerinde tek kalem maaş isteklerini dile getirmeye devam edeceklerini belirttiler.

İŞTE ATILAN TWİTLERDEN BAZILARI:

memura-ek-zam-sart

memura-ek-zam-sart-2

memura-ek-zam-sart-3