Görüşmelerde kamuda çalışan milyonlarca işçinin 2 yıllık zam oranlarının belirleneceği büyük bir öneme sahip. Kamu işvereni, ilk teklif olarak 2024 yılı için yüzde 14+9, 2025 yılı için ise yüzde 6+5 oranında zam teklifinde bulundu. Ancak, Memur-Sen bu teklifi reddederek, kamu görevlilerinin refah payı taleplerini öne çıkardı.

Memur-Sen heyeti, kamu işvereninin teklifini kabul etmeyerek, kamu görevlileri arasında gerçekleştirdiği anket sonuçlarını gerekçe göstererek teklifin revize edilmesini talep etti. Anket sonuçlarına göre kamu görevlileri, refah payı talebinin arkasında duruyor ve yüzde 89 oranında bu talebi destekliyor.

Sağlık çalışanlarından Yalı Çapkını dizisine tepki! Sağlık çalışanlarından Yalı Çapkını dizisine tepki!

Memur-Sen, kamu görevlilerinin taleplerini kamu işverenine iletmekte kararlı. Konfederasyon, kamu çalışanlarının beklentilerine ilişkin yaptığı anket sonuçlarını da önceden paylaşarak taleplerinin güçlü bir şekilde desteklendiğini vurguladı.

ARTIRILMASI İSTENEN YARDIM KALEMLERİNİN BAŞINI EŞ YARDIMI ÇEKİYOR

Emekli aylıkları ile kamu çalışanı aylıklarının arasının açıldığına dikkat çekilen araştırmada kamu çalışanlarının yaklaşık yüzde 80’ni seyyanen zammın emekli aylıklarına verilmemesinin emeklilik kararlarını olumsuz etkilediğini düşündüğünü belirtti. Araştırmaya göre, kamu görevlilerinin artırılmasını istediği yardım kalemleri içerisinde eş yardımı yüzde 40 ile ilk sırada yer alırken, eş yardımını sırası ile yüzde 24 ile doğum, evlenme ve ölüm yardımı, yüzde 16 ile kreş yardımı takip ediyor.

KAMU ÇALIŞANLARININ YÜZDE 82’Sİ MADDİ YARDIMSIZ EVLENEMİYOR

Araştırma bulgularına göre Kamu görevlileri, Türkiye’nin bugünkü koşullarında maddi bir yardım almadan evlenebileceklerini ya da çocuklarını evlendirebileceklerini düşünmüyorlar. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 82’si evlenmek ya da çocuk evlendirmek için maddi yardıma ihtiyaç duyacağını ifade ederken, maddi yardımsız evlenebileceğini ya da çocuk evlendirebileceğini ifade edenlerin oranı sadece yüzde 4,5 oldu.

Yapılan Beklenti Araştırması’nda kamu görevlileri, devam eden toplu sözleşme sürecinde konfederasyon ve sendikaların önündeki en zorlu engelin zor ekonomik koşullar olduğuna inanıyor. Çalışanların yüzde 36’sı bu konuda zor ekonomik koşulları, yüzde 21,1’i de hükümetin katı tavrını öne çıkarıyor.

Mehmet Fahri ÖZKAN / Milli Gazete