Öncelikle, emeklilik dilekçesini yıl başından önce mi sonra mı vermeli sorusu gündemde. Emeklilik planları yapan memurlar, bu konuda karar verirken maaşlarındaki artışın en üst düzeye çıkması için strateji belirlemek istiyor.

Emeklilik dilekçesini Ocak'tan önce mi yoksa sonra mı vermek avantajlı? İşte bu sorunun yanıtı, memurların yüksek emekli ikramiyesi ve emekli aylıklarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak adına kritik bir öneme sahip.

Bir okuyucumuzun konuyla ilgili sorusu da dikkat çekiyor: Emeklilik başvurusunu 11/12/2023 tarihinde yapacak olan bir memur, ayrılışını 16/01/2024 tarihine planlıyor. Ancak bu durumda emekli ikramiyesi, dilekçe tarihi olan 11/12/2023 tarihine mi, yoksa kurumla ilişiğin kesildiği 16/01/2024 tarihine mi göre hesaplanacak?

Özellikle emekli ikramiyesinde 2024 yılı için yapılan artıştan tam olarak yararlanabilmek adına, dilekçe tarihini seçmenin mali açıdan ne gibi etkileri olacak? Bu konuda memurlara açıklama yapılıp yapılmayacağı konusu da merak edilenler arasında.

Memurların bu stratejik kararı nasıl alacakları ve 2024 yılındaki maaş artışından en iyi şekilde faydalanacakları, ilerleyen günlerde detaylarıyla açıklanacak. Konuyu takip eden memurlar için güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.

DETAYLAR/DEĞERLENDİRMELER:

Ocak 2024 katsayı artışından yararlanmak için 15 Aralık 2023 maaşını alıp emekli olmak yeterli olur mu, yoksa 15 Ocak 2024 maaşını almak mı gerekir?

Ocak 2024 katsayı artışından yararlanmak için mutlaka 15 Ocak 2024 tarihini beklemeye gerek olmadığını, 15 Aralık 2023 görev aylığını alıp, 16 Aralık 2023 tarihinde görevinizle ilişiğiniz kesilmek suretiyle emekli olmanın yeterli olacağını söyleyebiliriz.

MEMURLARIN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ NASIL YAPILMAKTADIR:

Emekli olmak isteyen memur emeklilik şartlarını taşımak kaydıyla emeklilik talebini yazılı olarak görev yaptığı kuruma yapar, çalıştığı kurum emeklilik onayını alır ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderir. Sosyal Güvenlik Kurumu da emeklilik işlemini tesis eder.

MEMURLARIN EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE DİKKATE ALDIĞI KATSAYILAR:

Memurların emekli ikramiyesi ve emekli aylık tutarlarının bulunmasında memur maaş katsayısının etkisi büyüktür. Memur maaş katsayısının artış oranı memurun hem emekli aylık hem de emekli ikramiyesini etkilemektedir.

MEMURLARIN HİZMET SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR:

Memurların hizmet süreleri Sosyal Güvenlik Kurumuna tam kesenek vermek suretiyle geçirdikleri süreler olmaktadır. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Madde 31 hükmü gereğince fiili hizmet müddeti, tam kesenek vermek suretiyle geçirilen müddettir. Aybaşlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır. Tam kesenek verilerek geçirilen süreler de, memurlar aylıklarını her ayın 15 inde aldıklarından, her ayın 15 i ile bir sonraki ayın 14 üne kadar olan süre tam kesenek verilen süre olur ve memurun 1 aylık hizmet süresi belirlenir.

MEMURLAR EMEKLİ OLDUKLARINDA HANGİ KATSAYILAR ÜZERİNDEN İŞLEMLERİ YAPILIR;

Her ayın 15'inde maaşlarını almakta olan Devlet memurlarından yine o ayın 15'inde SGK emeklilik kesintileri yapılır.

Yapılan emeklilik kesintisi ise bir sonraki ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsar. Bir başka deyişle 15 Aralık 2023 görev maaşını alan bir memur, 16 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 tarihleri arasında emekli olmak istediğinde, bu memurun hizmet süresi 14 Ocak 2024 tarihine kadar sayılır ve 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren de emekli aylığı bağlanır.

Hizmet sayılması, memurun 15 Ocak 2024 tarihine kadar yapılan zamlardan da yararlanmasını sağlar. Çünkü katsayılardaki artışlar genel olarak 1 Ocak veya 1 Temmuzdan geçerli olarak belirlenir, yani 15 Ocak veya 15 Temmuz dan geçerli olacak şekilde belirlenmez.

Bu nedenle 15 Aralık görev aylığını alıp 16 Aralık ta emekli olan memur için 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olarak tespit edilen katsayı artışı uygulanarak emeklilik işlemi tesis edilir.

Ancak memur 14 Aralık ve daha önceki günlerde emekli olursa, Ocak 2024 ayındaki zamlardan yararlanamaz.

EMEKLİ AYLIĞINDA YENİ KATSAYININ ETKİSİ NASIL OLMAKTADIR:

Emekli aylığı memur için değişmez. Katsayılar çalışan memurlar ile emekli memurlar için aynı şekilde ve aynı oranda belirlenmektedir. Emekli aylığının artması için Ocak veya Temmuz aylarını beklemeye lüzum olmaz. Sadece emekli ikramiyesi tutarlarını yükseltmek için bir sonraki katsayının artması beklenilebilir.

Belediye Otobüs Yolcusu Doktora Saldırıp Kaçtı! Belediye Otobüs Yolcusu Doktora Saldırıp Kaçtı!

Diğer bir husus; katsayı dışında refah payının verilmesi de genel olarak katsayıların yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olur. Dolayısıyla 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olur.

Bu değerlendirmemiz Katsayı artışlarının 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olması halinde geçerli olmaktadır. Ola ki, bazı durumlardaki artışlar 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli sayılırsa, kişilerin mutlaka 15 Ocak 2024 görev aylıklarını almalarını da her hangi bir olumsuz yorumla karşılaşılmaması açısından önemle tavsiye etmekteyiz. Bu durum olsa dahi, yine de 15 Ocak 2024 tarihinden geçerli katsayıların uygulanması gerektiğini de ayrıca değerlendirmemiz kapsamına almaktayız.

SONUÇ DEĞERLENDİRMEMİZ:

Açıklamalarımız bağlamında, 11/12/2023 tarihinde yapacağınız müracaat emeklilik müracaat tarihiniz olur. Bu dilekçenizde 16/12/2023 tarihinden itibaren emekli olmak istediğinizi belirttiğinizde, sizin Kurumunuzla ilişiğiniz 16 Aralık 2023 tarihi olur ve hizmetiniz de 14 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olur, dolayısıyla da 15 Ocak 2024 tarihinden geçerli olarak emekli aylığınız bağlanır. Gerek katsayıların 1 Ocak 2024 veya 15 Ocak 2024 tarihinde olsun, bu şekildeki talebiniz sonucunda emeklilik ikramiyesi açısından herhangi bir hak kaybı olmayacağını değerlendirmekteyiz.

Yine de, tavsiyemiz Kurumunuzdan da bu konuda ayrıca bilgi almanız olacaktır.

Editör: Serap