Genel Başkan ÖĞRETİCİ, Memur-Sen'in taleplerini yıllara göre inceleyerek, "Yıllardır dile getiriyoruz, enflasyon altında kalmak bir kader değil, tercihtir" dedi. Sendikanın taleplerine rağmen memur maaşlarının enflasyonun altında kaldığını belirten ÖĞRETİCİ, "Maalesef memurlar 6 dönem boyunca oynanan tiyatroya rağmen hala yetkiyi aynı sendikalara verdi. Kamu işveren heyeti karşısında caydırıcı olmayan, eylem planı dahi ortaya koymayan, çalışanların çıkarlarını gözeten bir konfederasyondan da başka bir şey beklenemez. Bu durum gerçekten üzücü..." şeklinde eleştirilerde bulundu.

ÖĞRETİCİ, memur maaşlarının enflasyon karşısında gerilediği bir süreçte, Memur-Sen'in rolünü sorgulayarak, sendikanın çalışanların çıkarlarını yeterince savunmadığı görüşünü dile getirdi. Genel Başkan ÖĞRETİCİ'nin açıklamaları, kamuoyunda sendikal hareketin yönü ve Memur-Sen'in performansı hakkında yeni tartışmaları beraberinde getirecek gibi görünüyor.

tablo-1