İntörn Hekim Maaşlarındaki adaletsizlik sürüyor İntörn Hekim Maaşlarındaki adaletsizlik sürüyor

Araştırmanın sonuçlarına göre, Memur-Sen'in refah payı talebine olan destek oranı oldukça yüksek çıktı ve yüzde 89'luk bir oranla memurların bu talebi desteklediği görüldü. Yeterli bulmayanların oranı ise yüzde 11 olarak belirlendi.

Ayrıca, araştırmada kamu çalışanlarına artırılmasını istedikleri yardımlar soruldu. Buna göre, kamu çalışanlarının yüzde 40'ı eş yardımının, yüzde 24'ü doğum, evlenme ve ölüm yardımının, yüzde 16'sı kreş yardımının ve yüzde 20'si diğer yardımların artırılmasını talep etti.

Araştırmaya katılan kamu çalışanlarının büyük bir bölümü, evlenme veya çocuk evlendirmek gibi durumlarda maddi yardıma ihtiyaç duyacaklarını ifade etti. Yüzde 82'lik bir kesim, maddi yardımların evlilik veya çocuk evlendirmek için önemli olduğunu vurguladı. Bu arada, maddi yardımsız evlenebileceğini ya da çocuk evlendirebileceğini belirtenlerin oranı yüzde 4,49 olarak belirlendi.