Bu süreçte, serbest meslek erbabı ise enflasyona bağlı artışları sattıkları ürünlere fazlasıyla yansıtarak, ekonomik sorunlardan daha az etkilenme şansını elde etmişlerdir. Hatta bazıları bu krizi fırsata çevirerek işlerini geliştirdi ve büyüme sağladı.

Pandemi sürecinin başlamasından bu yana, Türkiye ekonomisi enflasyon sorunuyla mücadele ediyor. Enflasyon hedefini gerçekleştiremeyen Merkez Bankası, hedef enflasyon rakamını yüzde 58'e çıkarmak zorunda kaldı. Bu durum, ekonomi yönetimi ve kamu çalışanları arasında toplu sözleşme görüşmelerinde önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir.

Toplu sözleşme görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti, enflasyon hedefi üzerinden ücret artışı yapma yolunu tercih etmektedir. Ancak enflasyon hedefi, hiçbir zaman gerçekleştirilemediği için kamu çalışanlarına sürekli olarak enflasyon farkı ödenmek zorunda kalındı. Bu durum, kamu çalışanlarının alım gücünü ve refahını olumsuz yönde etkilemektedir.

Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Süre Yetersiz Bulunuyor

Kamu çalışanları adına yetkili konfederasyon Memur Sen,  Çalışma Bakanlığına tekliflerini sundu. 7. Toplu Sözleşme Görüşmeleri 1 Ağustos itibarı ile başladı. İş kollarının teklifleri tasnif edildi ve müzakereler devam ediyor. Öncelikle görüşmelerin 1 aya sıkıştırılması doğru kabul edilmiyor. Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme görüşmelerinin işçilerde olduğu gibi zaman kısıtlamamsına bağlı olmadan devam etmesi gerektiğini önerdi.

Eğitim Bir Sen ve Memur Sen’in Teklifleri

 Konfederasyonun teklifleri esasında kamu çalışanlarının genelini rahatlatacak önemli tekliflerdir. Ücret artışları 6 aylık periyotlar halinde yapılmaktadır. Gelinen noktada verilen ücret zamları iki ay geçmeden enflasyon karşısında eriyor. Bu sebepten dolayı Memur Sen, 2024 yılında üçer aylık dönemler halinde ücret artışlarının yapılmasını teklif etti.

Sendika, 2024 yılı için üçer aylık dönemler hâlinde, yüzde 10 refah payı dâhil, birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış; toplamda yüzde 70 ücret artışı talep ediyor. 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dâhil, birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyor.

Memur SEN’in tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren önemli taleplerini şu şekilde sıralayabiliriz. Toplu sözleşme ikramiyesi aylık 1000 lira olarak ödensin, aylık 7650 lira kira yardımı ödensin, dini bayramlarda 4850 TL ikramiye ödensin, eş yardımı 2000 liraya çocuk yardımı 500 liraya çıkartılsın, gelir vergisi yüzde 15’te sabit tutulsun, kamuda çalışanların unvan ve yapılan işin durumuna göre ücret skalası yeniden düzenlensin.

Eğitim iş kolunda ise Eğitim Bir Sen’in teklifleri şu şekilde:

Eğitim öğretim tazminatının asgari ücrette seviyesine yükseltilmesi, Şube Müdürleri, Fakülte sekreterleri gibi idari kadroda çalışan kamu görevlilerinin ücretlerinde tazminat artışları, uzman ve başöğretmenlik halklarından faydalanma, şeflerin ücretlerinde artışların yapılması, ek ders ücretinin artırılması, nöbet ücretlerinde artışlar,   tüm öğretmenlerin aylık karşılığı 15 saat ders okutmalarının sağlanması, destekleme ve yetiştirme kurslarında görev yapan idarecilerin ücretlerinde artış yapılması, mesai saatleri dışında yapılan tüm kursların DYK seviyesinde ücretlendirilmesi gibi talepler öne çıkmaktadır.

Hacı Sarı