Memur-Sen, internet sitesinde yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde personel servis hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin hükmün iptali için Danıştay'a dava açtığını duyurdu.

Toplu Sözleşme Hükümlerine Aykırılık

Memur-Sen'in açıklamasında, kamu görevlilerinin mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanmasını öngören toplu sözleşme hükmünün, tasarruf tedbirleri genelgesiyle uygulanamaz hale getirildiği belirtildi. Bu durumun hukuka aykırı olduğunu savunan Memur-Sen, Danıştay 12. Daire Başkanlığı'na dava açtı.

Sağlık Teşkilatında Kadın Yöneticilerin Azlığı Tepki Çekiyor Sağlık Teşkilatında Kadın Yöneticilerin Azlığı Tepki Çekiyor

Dava Dilekçesindeki Detaylar

Dava dilekçesinde, toplu sözleşme hükümlerinin Anayasa ve uluslararası sözleşmelere uygun olması gerektiği vurgulanarak, tasarruf tedbirleri genelgesinin, toplu sözleşme ile elde edilen hakları geri aldığını ve bunun hukuka aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca, yargı mercilerinin toplu sözleşme hükümlerini dikkate alarak karar vermesi gerektiği ifade edilerek, aksi takdirde Anayasa ile güvence altına alınan toplu sözleşme hakkının ihlal edileceği savunuldu.

Memur-Sen'in Talepleri

Memur-Sen, genelgede yer alan servis hizmetine ilişkin kararların yürütmesinin durdurulması ve iptali için ivedilikle işlem yapılmasını talep etti. Dilekçede, ILO'nun 87, 98 ve 151 sayılı sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınmış olan sendika ve toplu sözleşme haklarına üstünlük tanınması gerektiği vurgulandı.

Genelgenin Hukuka Aykırılığı

Memur-Sen, kamuda tasarruf tedbirlerinin, kamu görevlilerinin haklarını ihlal ettiğini ve bu durumun Anayasa'ya, uluslararası sözleşmelere ve 4688 sayılı Kanun'a aykırı olduğunu belirterek, genelgedeki ilgili hükümlerin iptal edilmesini istedi.

Memur-Sen, kamu görevlilerinin haklarını korumak amacıyla tasarruf tedbirleri genelgesine karşı hukuki mücadele başlattı. Danıştay'a yapılan başvurunun sonucunun, kamu görevlilerinin hakları üzerinde önemli etkiler yaratacağı ve gelecekte benzer düzenlemelere karşı emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.