Yalçın, toplu sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplu sözleşme başlayalı 21 gün oldu, biz tekliflerimizi Çalışma Bakanlığı’na sunduk. Ön müzakere süreci başarıyla ilerledi. Bugün itibarıyla ise genel kapsamı olan hizmet kollarını ilgilendiren başlıkların görüşmelerine başladık. Şu an Bakanlıkta bu konuda tartışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

Bakanlık tarafından yeterli bir süre ayrıldığını düşündüğünü belirten Yalçın, "Bugün içinde mutlaka teklifin sunulmasını bekliyoruz. Teklifin gelmemesi durumunda süreç daha da sıkışık bir hal alabilir. Bakanlığın hızlı adımlarla teklifi sunması gerekmektedir. 21 günlük süreçte gerçekleşen ön müzakere şimdi tam müzakereyle birleşti. Müzakere dediğimizde karşı tekliflerin gelmesiyle asıl müzakere başlar. Tekliflerin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından 14 ve 17 Ağustos tarihlerinde tekliflerin gelmesi planlanıyor. 21 Ağustos'ta ise süreç sona erecek. Eğer hakem sürecine geçilirse, 3 günlük düşünme aşaması ve ardından hakem süreci devreye girecektir." dedi.

Memur toplu sözleşmelerinin 1 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında sonuçlanması gerektiğine dikkat çeken Ali Yalçın, Maliye Bakanlığının tüm teklifleri değerlendirebilecek esnek zamanı bulunduğunu ifade etti. Yalçın, "Halen Bakanlıktan herhangi bir teklif almadık, dönüş bekliyoruz." şeklinde konuştu.

3’ER AYLIK ZAM TEKLİFİNİN SEBEBİ NE?

Türkiye'nin önemli sendikalarından biri olan Memur-Sen, toplu sözleşme sürecindeki tekliflerini üçer aylık periyotlarla sunmanın nedenini açıkladı. Sendika, memurların alım gücünün enflasyonun etkisi altında zayıflamaması ve hükümetin enflasyonla mücadelesine destek verme amacını taşıdıklarını belirtti.

Ali Yalçın, sendikanın Genel Başkanı olarak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Enflasyonist bir ortamda memurlarımızın alım gücünün korunması bizim öncelikli hedeflerimizden biri. Hükümetin de enflasyonla mücadelesine olan inancımızı koruyoruz. Bu nedenle 2025 yılına yönelik tekliflerimizi altı aylık periyotlar halinde sunduk." şeklinde konuştu.

Yalçın, sendikanın tekliflerini açıklamadan önce istişare süreci yürüttüğünü ve teknik detayları paylaştıktan sonra 50 bin kamu görevlisinin katılımıyla bir online anket çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yalçın, "Kamu görevlilerinin yüzde 90'ının üçer aylık teklifi desteklediğini gördük. Bu da tekliflerimizin kamuoyunda geniş bir destek gördüğünün bir göstergesi." dedi.

‘YÜZDE 47’Sİ KİRADA OTURUYOR’

50 bin ankete katılan kişilerin yüzde 47’si kirada oturduğunu gördük. Kira yardımının ne kadar önemli olduğunu tekliflerimizi sunarken zaten ifade etmiştik.

Refah payı kısmının özellikle altını çizdik. Biz önemsiyoruz, bundan önceki toplu sözleşmede refah payı ısrarımızı ifade ettik. Toplu sözleşme metnine girilmemesi konusunda direnç gösterildi. Refah payı yüzdelik zammın içerisine konulmaya çalışıldı.