2024-2025 dönemi için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen zam oranları da Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, 2024 yılında memurlara yüzde 15 zam yapılacak ve 2025 yılında yüzde 6 zam ile yüzde 5 enflasyon farkı eklenerek maaşlar güncellenecek.

Bu gelişme sadece mali hakları değil, aynı zamanda sosyal hakları da yeniden şekillendirdi. Memur-Sen, kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin mali, sosyal, özlük ve demokratik haklarını içeren 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 59 maddeyi detaylı bir şekilde paylaştı.

Enflasyon verisi TCMB'nin tahmininden alındı

Sendikanın sunduğu tabloya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından son raporda açıklanan enflasyon tahminleri temel alındı. Bu tahminlere göre, bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 58'e ve 2024 sonunda yüzde 33'e düşeceği öngörülmekte.

Memur-Sen'in 2024 maaş hesaplaması ise enflasyon farkının yüzde 25,6 olacağı varsayımına dayandırılarak yapıldı. Bu veriler, memurların gelecek yılki maaşlarını hesaplarken önemli bir referans noktası olarak kullanıldı.

Memurların Ocak 2024’teki zam oranı yüzde 46,81

Buna göre, enflasyon farkı ödemesiyle, memurların Ocak 2024’teki toplam zam oranı yüzde 46,81’e ulaşacak.

22 bin 77 lira maaş alan memur, 2024 Ocak'ta 32 bin 297,40 lira alacak

2023 Temmuz ayı itibarıyla 22 bin 77 lira olan en düşük memur maaşı 2024 Ocak ayı itibarıyla 32 bin 297,40 lira maaş alacak.

Şehit itfaiye için ailesine tazminat: 699 bin 532 lira

Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına en yüksek devlet memuru aylığının 100 katı olan 699 bin 532,20 lira ödenecek.

memur-sen-memurlarin-alacagi-maas-tablosunu-hazirladi_49982235

11-2

Veteriner hekimlere ek ödeme

Veteriner hekim kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 699,53 lira (10 puan) daha ilave ödeme yapılacak.

Peyzaj mimarı ve iç mimarlara ilave ödeme

Peyzaj mimarı ve iç mimar ünvanlı sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 251,83 lira olmak ve üç ayda 5 bin 36,63 lirayı aşmamak üzere ilave ücret ödemesi yapılacak.

Aile yardımı ödeneğinde artış

Aile bütçesi artırılacak, eşi çalışmayan kamu görevlisine her ay 1.673,72 lira (2 bin 273 x aylık gösterge) aile yardımı ödenecek.

İntörn Hekim Maaşlarındaki adaletsizlik sürüyor İntörn Hekim Maaşlarındaki adaletsizlik sürüyor

Müdür ve müdür yardımcılarına ilave tazminat

Şube müdür başta olmak üzere müdür unvanlı personele 1.399,07 lira (20 puan), müdür yardımcısı unvanlı personele 1.049,30 lira (15 puan) ilave ödeme yapılacak.

Mühendis, kimyager, tekniker ve teknisyenler ilave tazminat

Kamuda görev yapan mühendislere 1.399,07 lira (20 puan), kimyagerlere 699,53 lira (20 puan), tekniker ve teknisyenlere 349,77 lira (5 puan) ilave ödeme yapılacak.

Yayınlanan kararda yer alan sosyal haklar

Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlar, önemli değişiklikleri ve güncellemeleri içeriyor. Bu değişikliklere göre, aile yardımı ödeneği ve gösterge yardımı rakamının belirlenmesi gibi konulara odaklanıldı. Ayrıca, toplu sözleşme ikramiyesi de artık aylık olarak ödenecek.

Alınan kararlar arasında sözleşmeli personele yiyecek yardımı, emekli olanlara tazminat ödenmesi, devlet tarafından okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği, taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır mal sorumlularının mali sorumluluk zammı gibi önemli konular da bulunuyor. Ayrıca, müze araştırmacıları, arşivciler, folklor araştırmacıları, kütüphaneciler, kitap patologları ve sosyologların zam ve tazminatları, seyir görev tazminatı, hizmet tahsislik konutlarının kapsamının genişletilmesi, KİT'lerde konut kira bedeli, itfaiyecilerin hizmet sınıfı ve ek ödemeleri ile yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması gibi konular da ele alındı. Ayrıca, avukatlık vekaletname ücretlerinde değişiklik yapılarak 10 bin gösterge rakamı 20 bin olarak güncellendi ve programcılar ile çözümleyicilerin zam ve tazminatları da yeniden düzenlendi.

Bazı personele giyecek yardımı

Servis ücreti, bazı personele giyecek yardımı, KİT’lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı, sivil savunma uzmanlarının ve şef ve amirlerin özel hizmet tazminatları, koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı, sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret şartları belirlendi.

Hac izni

Hac izni icin de Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri hac süresince ücretsiz izinli sayıldı.

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma şartları belirlendi.

Avukatlara yol tazminatı

Kreş izni, tabiplere ve diğer sağlık personeline ek ödeme, engelli çocuk aile yardımının artırılması, avukatlara yol tazminatı verilmesi, misafirhanelerden yararlanma kıstasları yeniden düzenlendi.

Yurt içinde yer değiştirme masrafı ödenmesi

Sözleşmeli personelin harcırahı, görev değişikliklerinde aylığa hak kazanma, ek gösterge çalışması ve yurt içinde yer değiştirme masrafı ödenmesi kabul edilen maddeler arasında yer aldı.