Necip Taşkın'ın yaptığı açıklamada, ekim ayı enflasyonunun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından %3.043 olarak açıklandığını ve yıllık enflasyonun %61.036 olduğuna dikkat çekildi. Bu veriler ışığında, dar gelirli memur ve emeklilerin enflasyonun etkilerinden korunamadığını vurgulayan Taşkın, ekim ayı açlık sınırının 13.684 TL, yoksulluk sınırının ise 44.573 TL olduğunu belirtti.

Memur ve emeklilerin karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çeken Necip Taşkın, market alışverişi yapamama ve alım gücünün azalması gibi zorlukların altını çizdi. Bu nedenle, memur maaşlarının geçim koşullarını daha iyi karşılayacak düzeyde olması gerektiğini vurguladı.

Maaş artışları enflasyonun gerisinde kaldı! Memur ve memur emeklileri yoksullaşıyor

Son yıllarda yaşanan ekonomik koşullar, memur ve memur emeklilerini olumsuz etkileyen bir gerçeği gözler önüne seriyor. Maaş artışları, enflasyon hızının gerisinde kalarak memur ve memur emeklilerinin maddi durumlarını zorlaştırıyor. Bu durum, yetkili sendika yetersizliğinin yanı sıra siyasetin gölgesindeki büyümeye de dikkat çekiyor.

Son dönemlerde yetkili sendikanın etkin bir şekilde memur ve memur emeklilerinin taleplerini savunmadığı görülmektedir. Maaş artışlarının enflasyon oranını yakalamaması, çalışanların reel gelirlerinde kayıplara sebep olmaktadır. Bu durum, ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan memur ve memur emeklilerinin yaşam standartlarının düşmesine yol açmaktadır.

Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Ek Ödeme Düzenlemesine İtiraz Etti! Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Ek Ödeme Düzenlemesine İtiraz Etti!

Memurların ekonomik güçlenmesi

Ekonomik sıkıntılar, memurların da etkilenmesine neden olmuştur. Bu sebeple, memurların ekonomik açıdan güçlendirilmesi ve içinde bulundukları çöküntüden kurtarılması için çeşitli adımlar atılmalıdır. İşte bu adımlardan bazıları:

1- Eşel mobil sistemine geçilmesi, memurların maaşlarını artırarak, enflasyonun yarattığı kayıplarını telafi edebilmeleri için eşel mobil sistemine geçilmesi gerekmektedir.

2- Vergide adaletin sağlanması, vergi sisteminde adaletin sağlanması, ekonomik dengeyi sağlamak için oldukça önemlidir. Memurların vergi dilimlerinin yükseltilmesi ve vergi oranlarının % 15 düzeyinde sabitlenmesi, vergi yükün adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayacaktır.

3- Reel kayıpların telafi edilmesi, son dönemde yaşanan enflasyon nedeniyle memurların maaşları reel değer kaybetmiştir. Bu nedenle, memurlara enflasyon nedeniyle yaşadıkları kayıplarını telafi edecek bir maaş zammı yapılması gerekmektedir.