TBMM önümüzdeki günlerde en düşük memur maaşlarının 22.000 TL olması konusunu ele alacak. Ancak bu rakam, asgari ücretin bile iki katından daha az bir tutardır.

saglikpersonelihaber.net olarak her zaman vurguladığımız gibi, en düşük memur maaşı, yoksulluk sınırı olarak kabul edilen 34.000 TL seviyesine çıkarılmalıdır ve unvan ve mesleklere göre bu maaşlar daha da yükseltilmelidir. Ayrıca, en düşük memur maaşı gösterilirken aile ve çocuk yardımlarından bağımsız olan net tutar baz alınmalıdır.

2 BÜYÜK SENDİKAYA BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR!

Son gelişmelere göre, yetkili sendika ve ikinci büyük sendika, en düşük memur maaşını, seçim döneminde vaat edilen 22 bin liranın üzerine + refah zammı olarak belirlenmesini talep etmektedir. Ancak, kamuoyunda ve memurlar arasında bu taleplerin yeterli olmadığına dair ciddi bir görüş birliği mevcuttur.

Yetkili sendika ve ikinci büyük sendika, en düşük memur maaşının 23.000 TL veya 25.000 TL artı refah zammı olarak belirlenmesinin, günümüz koşullarında anlamsız olduğunu fark etmeli ve taleplerini yeniden gözden geçirmelidir. Çünkü 34.000 TL'nin altındaki herhangi bir rakam, memur için kabul edilemez ve bu miktarın altındaki her rakam, eylem gerektiren bir durum yarattığı anlaşılmalıdır.

En düşük memur maaşı asgari ücretin 1192 TL gerisinde kaldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Böylelikle 13/1 inci derecesinde hizmetli kadrosunda olup bekar bir devlet memurunun üzerinde maaş almaya başladılar.

Aşağıda verilen 13/1 dereceli hizmetli kadrosunda görev yapan BEKAR bir Devlet Memurunun maaşı 10.210 TL'dir.

en-dusuk-memur-maasi-haziran

ÖRNEK MEMUR MAASI

FARK: 447 TL

Aşağıda verilen 13/1 dereceli MEMUR kadrosunda görev yapan BEKAR bir Devlet Memurunun maaşı 10.955 TL'dir.

en-dusuk-memur-maasi-haziran-2023

11402-10210= 1.192 TL asgari ücretin gerisinde kalmıştır. (HİZMETLİ)

657 sayılı Kanun 146. Madde: "Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz: az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir."

TABİKİ KANUN BRÜT TUTAR DEDİĞİ İÇİN TAZMİNATDA ÖDENMEYECEKTİR.