Memurlar Zor Durumda, Sendika Başkanları Lüks İçinde! Memurlar Zor Durumda, Sendika Başkanları Lüks İçinde!

Maliye Politikası Çöküşün Eşiğinde

Muammer Akgül, Maliye Bakanlığı’nın personel politikasının çökmek üzere olduğunu vurgulayarak, görevdeki kadroların mevcut hakları ve çalışma koşullarından memnun olmadığını ifade etti. Akgül, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarının asli personel kaynağı olan gelir ve muhasebe uzmanlarının, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, saha denetimleri ve mevzuat hazırlıkları gibi kritik görevlerde bulunduğunu belirtti.

Görev Dağılımında Sorunlar

Akgül, Maliye teşkilatlarında görev tasnifi ve sınıflandırmasının yapılmadığını, uzmanlık gerektiren ve gerektirmeyen işlerin aynı personel tarafından yapıldığını söyledi. Bu durumun personelin verimliliğini düşürdüğünü ve kariyer uzmanlarının kurum değiştirme yoluna gitmesine neden olduğunu belirtti. Ayrıca, evrak kayıt işlemi için kariyer gelir uzmanlarının görevlendirilmesinin hem maddi kayıp yarattığını hem de uzmanların motivasyonunu olumsuz etkilediğini ifade etti.

Uzmanlık Gerektiren İşlerin Verimli Kullanımı

Akgül, kariyer meslek mensubu uzmanlarının görev tanımlarının netleştirilmesi gerektiğini, aksi halde bu personelin başka kurumlara geçiş yaptığını ve Bakanlığın yetiştirdiği nitelikli personeli kaybettiğini söyledi. Ayrıca, son iki uzman yardımcılığı kadrosunun doldurulamadığını ve bu durumun personel politikasındaki eksikliklerin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Özlük Haklarının İyileştirilmesi Gerekiyor

Maliye personelinin özlük haklarının eşitlenmesi gerektiğini belirten Akgül, muhasebe ve gelir uzmanlarına inceleme ve denetim yetkisi verilmesi, tüm Maliye personelini kapsayan Mali Hizmetler Sınıfı'nın kurulması, muhasebe yetkililiği sertifikası olanların diğer kurumlara muhasebe müdürü olarak atanabilmesi ve başuzmanlık kadrosunun ihdas edilmesi taleplerini dile getirdi.

Akgül, bu taleplerin kurumsal kimliği güçlendireceğini ve personelin aidiyet duygusunu tekrar kazandıracağını belirterek, "Acilen iş ve işlemler tasnif edilip, işe göre kadro tahsisi sağlanmalıdır. Bu, en büyük ve kalıcı tasarrufu sağlayacaktır" dedi.