Mahkemenin Gerekçeleri

DHA’da yer alan habere göre, mahkeme 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan “Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma” başlıklı maddeye atıfta bulunarak, doğum yapan memurun çocuğu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarı zamanlı çalışma talep edebileceğini belirtti.

Mahkeme, bakanlık kararının “açık olarak tanınmış bir hakkın kullanılmasına engel” olduğunu vurguladı. Ayrıca, kararın aile düzenini olumsuz etkileyeceğini, maddi ve manevi zorluklara yol açacağını ve telafisi güç veya imkânsız zararlar doğurabileceğini ifade etti.

Türk Sağlık Sen'den Şok İddia! Tayinlerde Ayrımcılık mı Var? Türk Sağlık Sen'den Şok İddia! Tayinlerde Ayrımcılık mı Var?

Mahkeme, Sağlık-Sen’i haklı bularak işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi. Bu karar, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının önemini ve bu hakkın korunması gerektiğini bir kez daha vurgulamış oldu.

Sağlık-Sen’in bu mücadelesi, benzer durumda olan diğer çalışanlar için de emsal teşkil edebilir.