Hemşire, Evine Döndüğünde Korkunç Manzarayla Karşılaştı! Hemşire, Evine Döndüğünde Korkunç Manzarayla Karşılaştı!

Aylin Yaman, 2002 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın, birinci basamak sağlık hizmetlerini göz ardı ederek, hastaların sevk sistemini ortadan kaldırdığını ve tüm yatırımların tedavi edici hizmetlere ve dev sağlık işletmelerine yönlendirildiğini ifade etti. Bu durumun nitelikli sağlık hizmeti sunumuna engel olduğunu belirtti.

Artan Hastalık Yükü ve Ziyaret Sayıları

Yaman, kontrolsüzce artan hastalık yükü nedeniyle ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yoğun bir talep oluştuğunu söyledi. 2002 yılında hekime müracaat sayısı yıllık 3,1 iken, günümüzde bu sayının 10’a çıktığını belirtti. OECD ülkelerinde bu sayının yaklaşık yarısı kadar olduğunu vurgulayan Yaman, artışın esas nedeninin koruyucu hekimliğin zayıflatılması, hayat koşullarının ağırlaşması, yoksulluk ve çevresel etkenler olduğunu belirtti.

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Gerekiyor

CHP’li Yaman, öncelikli olarak yapılması gerekenin birinci basamak sağlık sisteminin güçlendirilmesi olduğunu belirtti. Altyapının desteklenmesi, aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması ve aile hekimlerinin özlük haklarının korunarak tüm sağlık çalışanlarının kamucu bir zihniyetle yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, birinci basamaktan sevk zincirinin uluslararası kriterlerle tekrar getirilmesi ve poliklinik randevu sürelerinin en az yirmi dakika olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Tıpta Uzmanlık Sınavı ve İş Yükü

Yaman, iş yükü fazla olan branşlarda hekim bulamama sorunu yaşandığını belirtti. Son yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarına dikkat çeken Yaman, Başakşehir Hastanesi’ndeki 30 pediatri kadrosuna sadece iki pediatristin yerleştiğini söyledi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün Yazısı

Yaman, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile gönderilen resmi yazıya da dikkat çekti. Yazıda, kontrol muayenelerinin normal muayenenin içinde yapılması ve sağlık tesislerinin kendi iç dinamikleriyle düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Yaman, bunun randevuların iki buçuk, üç dakikada tamamlanması anlamına geldiğini ve sürdürülebilir bir durum olmadığını ifade etti.

Yaman, konuşmasını “İnsana yatırım yapılması gerekmektedir, insan kaynağı çok önemlidir” diyerek tamamladı.