Davayı görüşen Samsun 3. İdare Mahkemesi, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı günlerde tutulan nöbet ücretlerinin ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Mahkeme, Anayasa'nın angarya yasaklamasını ve 657 Sayılı Kanun'da izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlara nöbet ücreti ödenmesiyle ilgili hükümleri dikkate alarak, idarenin nöbet ücreti ödenmesini reddetmesinin hukuka uygun olmadığını belirtti. Türk Sağlık Sen üyesinin yoksun kaldığı nöbet ücretleri, yasal faiziyle birlikte ödenecek.