Cengiz, "Kamuoyunun beklentisi de önceliği de mali haklarda, ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ücret ve sosyal yardımların yapılması yönündedir. Beklentileri karşılamanın ve memurların serzenişlerini azaltmanın yolu, yine palyatif çözümler getirilmesinden geçiyor" dedi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin tarafları memnun edecek bir sonuca ulaştırılması gerektiğini belirten Cengiz, geçmişte yapılan hatalardan ders alınması gerektiğini söyledi. Karmaşık ve çözümsüz durumlardan kaçınılması gerektiğine vurgu yapan Cengiz, devlet memurlarının mali haklarının düzenlenmesine dair mevcut yasal çerçevenin gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tuncay Cengiz, görüşlerini şu şekilde açıkladı: "Tüm tarafların memnuniyetini sağlayacak bir çözüm için 657 sayılı 'Devlet Memurları Kanunu'nun 152’nci maddesi ve 17 Nisan 2006 tarihli 'Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararı' ile 375 sayılı KHK ve ek 1 sayılı cetvelin gözden geçirilmesi en etkili ve sade çözüm yolu olacaktır."

SAVDES-SEN Başkanı, toplu sözleşme görüşmelerinin taraflar arasında olumlu bir çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgularken, memurların mali haklarının bu süreçte en önemli odak noktası olması gerektiğini belirtti.

Cengiz, düzenlemelerde, en düşük memur ücretinin 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması ve Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli sözleşmeli personelin de kapsama dahil edilmesinin oldukça önemli bir husus olduğunu söyleyerek, "Ayrıca, memur ve emekli maaş artışlarında vergi dilimi, ülkenin büyüme oranı, enflasyon farkı gibi hususların etkisi, görevin sağladığı katma değer ve personelin performansı göz önünde bulundurulmalıdır. Memur emeklilerinin mali sorun yaşamaması için 7456 sayılı Kanun ile Temmuz 2023 ayında memurlara seyyanen verilen 8 bin 77 TL’nin taban aylıklara eklenerek emekli ücret ve ikramiyelerine de yansıtılması sağlanmalı, birinci dereceye gelmiş tüm memurların sınıf ayırımı yapılmaksızın 3600 ek gösterge verilerek hiyerarşik bir düzen çerçevesinde tazminat yansıtma oranları artırılmalıdır. Kamu mühendislerimizin, mali hakları yeniden düzenlenmeli, teknik sorumluluk tazminatı verilmeli, emekli kamu mühendislerine 15 bin puan karşılığı ek ödeme yapılmalı, ‘Mühendislik Meslek Kanunu’ çıkarılmalı, tekniker ve teknisyenlerin ek gösterge, tazminat yansıtma oranları, özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları da hiyerarşi içerisinde artırılmalıdır. Kariyer uzmanlıklarında taşra-merkez ayrımı kaldırılmalı ve kariyer uzmanları arasında mali hak dengesi sağlanmalı, ayrıca Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarının görev tanımları yapılarak inceleme yetkisi verilmeli, Gelir İdaresi çalışanlarımızın vergi gibi kamu borçlarının yapılandırılması kapsamında artan iş yüklerinin tazmini için ‘Mali Hizmetler Tazminatı’ verilmelidir" dedi.

Cengiz, "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli memurlara, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılacak düzenleme ile ‘4000 gösterge puanı karşılığı ek ödeme’ verilmelidir. EYT ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında iş yükü oldukça artan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline, ayrıca ‘yüzde 50 oranında sosyal güvenlik tazminatı’ ödenmeli, kurum içinden atama yapılacak şekilde ‘sosyal güvenlik uzmanı ve uzman yardımcısı’ kadroları ihdas edilmelidir. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde fazla çalışma karşılığında üniformalı personele verilen ‘asayiş tazminatı’ bu kurumlarda görevli devlet memurlarına da verilmelidir. Sendikal örgütlenmenin önündeki her türlü baraj kaldırılmalı, örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayıcı ‘dayanışma aidatı’ gibi yeni girişimlerden kaçınılmalı, memurlara grev hakkı alınması için mücadele edilmeli, toplu sözleşme ikramiyesinin en az 3 kat artırılması sağlanmalıdır."

DHA