Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, "Kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınması da mümkün değildir" diyerek emsal niteliğinde bir karar verdi.

Davacı Özel Okulun Davası Sonuçlandı

İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, Sakarya'da bulunan bir özel okulun vekili, erken kapatılan üç ayrı krediyle ilgili olarak banka tarafından tahsil edilen ücretlere ilişkin dava açtı. Davada, kredi sözleşmelerine bağlı olarak istihbarat ve erken kapama ücreti adı altında tahsil edilen tutarlardan fazlaya dair hakkın saklı kalması kaydıyla, şimdilik 1.000 TL'lik kısmının ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalı bankadan alınarak davacıya verilmesi talep edildi. Davalı banka ise davanın reddini talep etti.

İlk Derece Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek fazlaya ilişkin talebi reddetti. Bu karara karşı taraf vekilleri istinaf başvurusunda bulundu ve Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların istinaf başvurularını esastan reddetti.

Haziran’da En Ucuz Araçlar Hangileri? Hangi Marka, Hangi Model? Haziran’da En Ucuz Araçlar Hangileri? Hangi Marka, Hangi Model?

Yargıtay'ın Kararı

Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı taraf vekilleri temyiz talebinde bulundu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, "Kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınması da mümkün değildir" diyerek, şu kararı verdi:

"Davacıya 18.08.2016, 25.05.2017 ve 12.06.2017 tarihlerinde kredi kullandırılmış, bu esnada istihbarat ücreti alınmamıştır. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 10.02.2020 tarih ve 2020/4 sayılı tebliğ ile getirilen düzenleme neticesinde bankalar tarafından tahsil edilen istihbarat ücreti uygulamasına son verilmiştir. Kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınması da mümkün değildir. İstihbarat ücreti davacıdan alınamayacağına göre, istihbarat ücretine uygulanan BSMV ücretinin de alınmaması gerekir. Bu nedenle, istihbarat ücretine uygulanan BSMV'nin de davacıya iadesi gerekirken BSMV hariç istihbarat ücretinin iadesine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir."

Erken kredi ödemesi yapacak olan borçlular için emsal teşkil edecek karar ile kredi kullanımı sırasında alınmayan ücretlerin erken ödeme durumunda da tahsil edilmemesi gerektiğini karara bağlandı.