3600 Ek Göstergenin Kapsamı Genişletilmek İstiyor: Kamu Görevlilerinin Talebi!"

Kamu görevlileri, toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 3600 ek gösterge taleplerini gündeme getiriyor. Teklifin 58. maddesine göre, 1. dereceye gelmiş olan tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarının 3600 olması talep ediliyor. Bu teklifin kabul edilmesi durumunda, 3600 ek göstergenin kapsamı genişleyecek ve birçok kamu çalışanı etkilenecek.

Teklifin içeriğine göre, mevcut ek gösterge rakamı 3600'den fazla olanlar hariç olmak üzere, 1. dereceye gelmiş tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri 3600 olarak düzenlenecek. Diğer alt derecelerdeki kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları ise emsal personel için uygulanan ek gösterge rakamına göre düzenlenecektir. Bu düzenlemenin tamamlanması için belirlenen süre ise 15.03.2024 olarak açıklanmıştır.

Bu teklifin hayata geçirilmesinin oldukça zor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü birçok idarecinin ek göstergesi ile 1.dereceli memurların ek göstergesinin aynı düzeyde olması başka dengeleri değiştirecek ve başka sıkıntılara yol açacaktır.

Kamu görevlilerine kira yardımı yapılsın

Teklifin 60’ıncı maddesi ile şartları taşıyan kamu görevlilerine kira yardımı yapılması talep edilmektedir.

Buna göre teklifin 60’ıncı maddesinde; “Kendilerine 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca konut tahsis edilmiş bulunanlar, muhtelif kanunlara göre kira yardımından yararlananlar, kurumların yurtdışı kadrolarına sürekli görevle atanmış olanlar ile bunların eşleri hariç olmak üzere kamu görevlilerine 15.000 göstergesinin aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay aylıklarıyla birlikte kira yardımı yapılır. Eşlerden her ikisinin de kira yardımına müstehak olması halinde, kendilerinin tercihleri esas alınmak suretiyle, sadece eşlerden birisine ödeme yapılır. Bu yardım, sair ödemelerde aylık kavramına dâhil edilmez ve yardıma hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.” ifadesine yer verilmiştir.

Bu teklife göre kamuya ait konutlarda oturmayanlar ile kira yardımı almayanlara 15.000 *0,509796 = 7.646,94 TL kira yardımı yapılması teklif edilmektedir. Bu teklifin kabul görme ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu düşünüyoruz.

Ahmet Ünlü /Yenişafak