Zabıt katibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde, doğum sonrası çocuğu ilköğretim çağına kadar olan süre için 'yarı zamanlı çalışma' talebiyle kuruma başvurmuştu. Ancak ilgili kurum, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin henüz çıkmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmişti. Başvurucu ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda talebiyle ilgili hüküm bulunduğunu, kararname ile düzenlenmesi gereken bir durumun olmadığını ve yayınlanacak yönetmelik ile hangi memurların yararlanacağının belirlenmesini beklediğini ifade etmişti.

KDK'nın haklı bulma kararı sonrasında Adalet Bakanlığı harekete geçti ve başvurucuya yarı zamanlı çalışma izni verdi.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İZNİ İÇİN KDK'YA BAŞVURDU

Başvurucu, yarı zamanlı çalışma izninin işe başlama tarihinden itibaren ve 08.30-12.30 saatleri arasında ayarlanarak tarafına uygulanması talebiyle KDK'ya başvurdu. KDK, başvurucuyu haklı budu. KDK kararında, ilgili kanun ile çocuğun anne-babasına en çok ihtiyacı olan dönemde ebeveynlerin çocuklarıyla daha çok kişisel bağ kurmasının amaçlandığı, derece ve kademe ilerlemesine ilişkin usullerin ve çalışma saatlerinin belirlenmesine varıncaya dek iznin kullandırılması halinde yapılacak işlemlerin ayrıntılı olarak düzenlendiği ve bu hakkın ne zamana kadar devam edeceğinin de ayrıca belirtildiği, idare tarafından bu konuda düzenleme yapılmamış olmasının, uygulama usul ve esasları zaten kendisi tarafından belirlenmiş kanun hükmünün hayata geçirilmesine engel teşkil etmeyeceği, idare tarafından düzenleme konusunda çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen makul bir süre içinde düzenleyici işlemin yürürlüğe girmediği belirtildi.

Sağlık Memuru Tıbbi Sekreter Olursa, Emeklilikte Fark Olur Mu? Sağlık Memuru Tıbbi Sekreter Olursa, Emeklilikte Fark Olur Mu?

KDK, ilgili kanunda aranan şartları taşıdığı hususunda ihtilaf bulunmayan başvuranın doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebinin idarece bu hakkın kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği gerekçesiyle reddedilmesi yönünde yapılan işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını tespit etti. KDK, başvuranın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında doğum sonrası yarı zamanlı çalışma imkanından faydalandırılması için Adalet Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. KDK kararının ardından Adalet Bakanlığı, başvurucunun sorununu çözerek yarı zamanlı çalışma izni verdi.

Editör: Serap