Yazar Mustafa Çakır'ın haberine göre, torba yasa kapsamında yurtdışında verilen hizmetlerden elde edilen kazançlara getirilen vergi indirimi dikkat çekiyor. Yasa, bu kazançların ülkeye getirilmesi durumunda indirim oranını yüzde 50'den yüzde 80'e çıkarılmasına olanak tanıyor.

Cumhurbaşkanınca belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda tespit edilecek tutarda damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın huzur hakkı ödenmesini öngören düzenleme de önemli bir ayrıntı olarak öne çıktı.

Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılacak projelere ilişkin KDV istisnasının süresinin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılması ve özelleştirmelerin kolaylaştırılması da torba yasadaki diğer önemli maddeler arasında bulunuyor.

İhalelerin elektronik ortamda yapılabileceği ve finansal sıkıntıda olan işletmelerin borçlarını yeniden yapılandırmalarına olanak sağlayan yasa hükmünün uygulama süresinin iki yıl daha uzatılması gibi düzenlemeler, iş dünyasında önemli değişikliklere işaret ediyor.

1 Ocak 2014 öncesine ait genel sağlık sigortası prim borçları ile gecikme cezasının tahsilinden vazgeçilmesi ve yurtdışından döviz getirilmesini teşvik eden düzenlemeler de torba yasada yer alan diğer detaylar arasında bulunuyor.

Çoklu maaş kolaylığı, huzur hakkına vergi muafiyeti haberi doğru değil!

Bakan Koca: İŞKUR Üzerinden 8 Bin İşçi Alımı Yapacağız! Bakan Koca: İŞKUR Üzerinden 8 Bin İşçi Alımı Yapacağız!

Cumhuriyet Gazetesi çoklu maaşa vergi muafiyeti getirildiğini iddia etmektedir. Ancak kanun telifinde yer alan düzenlemenin- 375 sayılı KHK'nın ek 29'ncu maddesi-  eski hali şu şekildedir:

"Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamı belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1000) ila (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge rakamları Cumhurbaşkanınca üç katına kadar artırılabilir."

Görüldüğü üzere huzur hakkına vergi muafiyeti önceki düzenlemede de yer alıyordu. Kanun teklifinin bu konuda getirdiği yeni bir hüküm bulunmaktadır. Gazetenin ve muhabirin,  kanun maddesinin eski haline bakmadan haber yaptığı görülmektedir.

Editör: Serap