Kamu sektöründe taşeron işçi olarak çalışanların kadroya geçişine ilişkin düzenlemeler içeren teklif, KİT’ler, özel bütçeli kamu kuruluşları, kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflerde görev yapan taşeron işçileri ve belediye şirketlerinde çalışan işçileri kapsıyor. Teklif, bu işçilerin sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmesini ve ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olup memur işlerini yürüten işçilerin de memur kadrosuna geçirilmesini öngörüyor.

Teklifin sunan Nermin Yıldırım Kara, düzenlemenin taşeron işçiliğini tamamen sonlandırmadığını, sadece dönüştürdüğünü belirtti. Kara, eşit işe eşit ücret ve eşit statü ilkesinin getirilmesi gerektiğini vurguladı.

49 Bin Liraya Diploma ve 'Dr.' Unvanı Satışları Endişe Yarattı! 49 Bin Liraya Diploma ve 'Dr.' Unvanı Satışları Endişe Yarattı!

Teklife göre, belediyelerde görev yapan ve üniversite mezunu olan işçilerin durumu da ele alınıyor. Özellikle ön lisans veya lisans derecesine sahip olan ve memur işlerinde çalışan işçilerin statülerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Kadro teklifi, kamudaki işçilerin çalışma koşullarını ve haklarını önemli ölçüde düzenleyerek, uzun süredir beklenen bir adımı temsil ediyor. Teklifin TBMM'de nasıl bir süreç izleyeceği ve sonuçları, kamudaki işçilerin geleceği açısından merakla bekleniyor.