TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeleri içeren 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Kanun teklifinin ilk imza sahibi olan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bu düzenlemenin mali disiplini güçlendirmeyi ve kamuda tasarruf kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladığını belirtti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verildi

Kırkpınar, teklifle kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılacağını ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı kanunlarla ilgili düzenlemelerin hayata geçirileceğini ifade etti. Ayrıca, taşıt ve iş makinelerinin hızlı satışının gerçekleştirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verildiğini belirtti.

BOTAŞ düzenlemeler kanun teklifinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile doğrudan yatırım yapan yatırımcılar arasındaki yatırım sözleşmelerinin damga vergisinden istisna tutulması amaçlanıyor. Ayrıca, BOTAŞ borçlarının mahsuplaşmasına ilişkin düzenlemeler de kanun teklifinde yer alıyor. Bu düzenleme ile BOTAŞ'ın doğalgaz ithalatından kaynaklanan borçlarının hazineden alınacak görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilmesi hedefleniyor.

Kanun teklifiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda tasarruf tedbirlerinin etkin uygulanmasına yönelik denetim ve izleme yetkisi artırılıyor. Tasarruf tedbirlerine aykırı davrananlara disiplin cezası verilmesi ve bu işlemlerin Cumhurbaşkanlığı'na bildirilmesi öngörülüyor. Ayrıca, bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşlarının il özel idareleri aracılığıyla yapılan yatırımların hak ediş raporlarına göre yapılması zorunluluğu getiriliyor.

Deprem Bölgelerine Özel Düzenlemeler

Deprem bölgesindeki belediyelere genel bütçeden yapılan pay dağılımında, 2023 yılı nüfusu esas alınarak, nüfusu azalan belediyelerin paylarının azalmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Eski Sağlık Müdürü Prof. Dr. Karahan’dan İddialara Tokat Gibi Yanıt! Eski Sağlık Müdürü Prof. Dr. Karahan’dan İddialara Tokat Gibi Yanıt!

Kamu Görevlilerinin Maaşlarına Üst Sınır

Birden fazla kamu kurumunda çalışan kamu görevlilerinin maaşlarına üst sınır getirildiğini ifade eden Kırkpınar, tek bir yerden ödeme yapılmasını sağlayan düzenlemelerin kapsamının genişletildiğini belirtti. Yönetim ve denetim organlarında görev alan tüm kamu görevlilerine, belediye başkanları ve meclis üyeleri de dahil olmak üzere, sadece bir görev için ödeme yapılacak.

Muhalefet Milletvekillerinin Görüşleri

Kanun teklifi üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın konuşmasının ardından, muhalefet milletvekilleri görüşlerini ve önergelerini sundu. Genel görüşmeler devam ediyor.